jump to navigation

Tanda-Tanda Kemunculan Al Mahdi 26 July, 2006

Posted by netlog in Tanda-tanda Kemunculan Al Mahdi.
trackback

Waktu kedatangan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia (Saudi Arabia), yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan “kekhalifahan”.

Waktu Kemunculan Al-Mahdi

Sesungguhnya kita pada saat ini sedang menunggu kedatangan Al-Mahdi dan menyiagai kemunculannya yang akan terjadi setelah perang masyhur yang menentukan, yaitu Perang Armageddon.

Berikut ini akan diketengahkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan waktu kemunculan Al-Mahdi.

Hadits Pertama

Telah bersabda Rasulullah SAW, “Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, ‘Salib telah menang’. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum Muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh (meninggal). Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, dimana tiap-tiap bendera terdapat 12 ribu tentara.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Hadits Kedua

Telah bersabda Rasulullah SAW, “Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga kaum Rum turun di kota A’maq dan di Dabiq (dekat Damaskus). Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rum, ‘Biarkanlah (jangan kalian halangi) antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami (yang masuk Islam) untuk kami perangi’. Maka kaum Muslimin berkata, ‘Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka (Al-Mahdi serta para pengikutnya) telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba, ketika waktu shalat sudah masuk, turunlah Isa Ibn Maryam AS.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Hadits Ketiga

Telah bersabda Rasulullah SAW, “Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membaiatnya antara sudut Ka’bah dengan maqam Ibrahim.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Thabrani)

Hadits Keempat

Telah bersabda Rasulullah SAW, “Pusat kepemimpinan kaum Muslimin pada hari peperangan yang paling besar adalah di sebuah negeri yang bernama Ghuthah, yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama Damsyik (Damaskus). Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum Muslimin pada waktu itu.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Memperhatikan keempat hadits tersebut, bahwa pihak-pihak yang akan ikut dalam peperangan adalah pihak kaum Muslimin bersekutu dengan Rum (Eropa) menghadapi blok lain yang belum jelas pada saat ini.

Kapankah tepatnya peperangan ini?

Jawabannya, hanya Allah yang tahu. Kebanyakan dari ahli kitab mengatakan bahwa peperangan ini mesti terjadi sebelum tahun 2000. Karena mereka sedang menunggu-nunggu “juru selamat” (Al-Masih) yang akan datang atau turun menyelamatkan mereka.

Kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang menunggu-nunggu “sang penyelamat” bernama “Messiah” yang akan memimpin mereka dalam menguasai dunia. Sedangkan mereka telah mendakwa dan menentukan bahwa hal itu akan terjadi pada bulan April 1998 atau setelah 50 tahun sejak berdirinya negara Israel.

Kaum Muslim mengimani – sebagaimana juga diimani oleh kaum Nasrani – bahwa Al-Masih putra Maryam akan turun dari langit. Namun ia akan turun bukan sebagai Tuhan, sebagaimana diduga oleh kaum Nasrani. Akan tetapi ia akan turun sebagai Rasul yang akan menghancurkan tanda salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Ia turun dan akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi dalam menyatukan umat Muslim dan Nasrani.

Apa yang dikatakan orang Muslim tentang perang ini?

Kita mengatakan bahwa peperangan itu sudah dekat. Akan tetapi Rasul kita tidak pernah memberi batasan waktu terjadinya peperangan tersebut. Hanya saja beliau secara garis besar telah menerangkan tanda-tanda dan isyaratnya, dan hebatnya tanda dan isyarat tersebut telah muncul dan terbukti.

Setelah terjadi perang tersebut, yang oleh ahli kitab disebut Perang Armageddon, maka akan terjadi masa pengkhianatan Rum setelah sebelumnya bersekutu dengan Muslim dalam Perang Armageddon. Pada awal pengkhianatan inilah Imam Mahdi akan datang, yang mana Rum akan mengumpulkan pasukan mereka yang besar. Rasulullah SAW bersabda, “Mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu sembilan bulan, seperti masa hamil seorang wanita.” (HR. Ahmad)

Disamping itu waktu kedatangan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia (Saudi Arabia), yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan “kekhalifahan”.

Comments»

1. zain - 8 February, 2007

Aslm.Wr.Wb.
Almahdi akan muncul pada tahun Haji yang berlangsung dalam musim salju (2007-2012CE) sesuai dengan hadith Rasulullah saw mengenai tentera Mahdi. Juga sesuai dengan usianya sekiranya dia lahir pada 1972-1973CE. Kemungkinan khalifah itu adalah raja Abdullah yang memerintah Saudi sekarang.
Mahdi dari ahlul bait tetapi sudah tentu bukan dari kalangan Habib. Mahdi sendiri tidak tahu nasabnya yang pasti telah dipelihara oleh Allah sebagai tulin dan suci.

2. M.yasin - 25 June, 2007

aslm.Wr.Wb
almahdi sudah ada pada tahun 1978,dan mahdi akan lahir dari timur jauh,dan timur jauh itu bukanlah malaysa,kuala lumpur,philipines,tetapi indonesialah timur jauh.
sebelum datangnya almahdi kedunia pertama-tama yang di datangkan allah ke muka bumi ialah amalannya.
dan ciri-ciri amalan mahdi ialah yang tidak bersumberkan kepada 4 sahabat,atau tanpa silsilah

3. bo - 5 August, 2007

bagi yang tertarik dengan cerita masa depan ini bacalah PERANG BARATAYUDHA (PERANG AKHIR JAMAN).
BARATA (ARAB) sedangkan YUDHA (YAHUDI)

awali dengan mempelajari tokoh sri KRESNA dan riwayat hidupnya yang saya yakin kalian akan mengenal siapa DIA.

KRESNA
nabi isa as sesuai dengan cerita, ia akan turun kebumi lagi.
ia tidak ikut berperang namun menjadi petunjuk mahdi (arjuna)

ARJUNA
imam mahdi dari kubu pandawa (wangsa kuru = quraish/arab)

NARAKASURA
dajjal (akan dibunuh oleh kresna sebelum perang dimulai).

DURYUDHANA
raja umat yahudi (wangsa yadawa = moyang / kerabat keluarga dari kresna dahulu, saudara sepupu arab)

KUBU PANDAWA
persatuan negara-negara muslim. termasuk india.

KUBU KURAWA
umat yahudi (wangsa yadawa) dibantu sekutunya.

PIHAK NETRAL
negara-negara yang tentaranya ditolak oleh kedua kubu.

kresna turun lagi kebumi bukan untuk menghentikan perang tetapi kewajibannya untuk berada di pihak yang benar dan tetap menjaga agar perang tetap berlangsung.

setelah kresna (isa as) membunuh narakasura (dajjal) berikut menghancurkan kerajaannya, kemudian membebaskan para budak (wanita-wanita/domba-domba) yang ditindas oleh dajjal narakasura.

perang akan segera dimulai, kresna menawarkan kepada umat yahudi/sekutu (kurawa) untuk memilih pasukannya atau memilih Dia (Kresna). namun kurawa (yahudi/sekutu) lebih memilih pasukaannya.

kresna akan “menemani” mahdi arjuna dari kubu pandawa (persatuan negara muslim) yang dipimpin oleh mahdi arjuna dalam perang akhir jaman (baratayudha).

mahdi arjuna sempat sedih karena rasa kemanusiaannya melihat banyak korban manusia yang tak terhitung mati dalam peperangan, gejolak batin antara mana yang benar dan mana yang salah menyebabkan ia (mahdi arjuna) minta ijin kepada kresna (isa as) untuk mengundurkan diri dari perang baratayudha (arab vs yahudi). kresna memberi petunjuk dalam “bhagawad gita” (mana yang batil dan mana yang hak) kepada mahdi arjuna untuk tetap kuat dan tabah untuk melanjutkan perang.

dalam cerita ini, musim kemarau masih berlaku terus menerus akibat pemanasan global. saat itulah perang dahsyat baratayudha akan berlangsung. kali yuga (jaman terbalik / age of enlightenment) = dimulai tahun 1776 (MDCCLXXVI) sampai sekarang. kita nantikan berdirinya kerajaan bekas kuil nabi sulaiman (solomon) yang akan didirikan kembali dan dikonversi menjadi kerajaan mistik dajjal narakasura.

saat hujan turun, perang selesai dengan sendirinya, kemenangan ada pada pihak arjuna (pandawa). setelah 36 tahun berikut tetap hidup dibumi kemudian kresna moksa. KIAMAT!

ini bukan mengada-ada, tapi untuk referensi saja. memang begitu adanya dalam cerita ini, silahkan diteliti kembali dengan ilmu anda yang lebih berkualitas tentunya. saya cuma penggembala wayang yang doyan internet :). salam.

4. bo - 5 August, 2007

bagi yang tertarik dengan cerita masa depan ini bacalah
PERANG BARATAYUDHA (PERANG AKHIR JAMAN).
BARATA (MUSLIM ARAB) sedangkan YUDHA (YAHUDI)

awali dengan mempelajari tokoh sri KRESNA dan riwayat hidupnya yang saya yakin kalian akan mengenal siapa DIA.

KRESNA
nabi isa as sesuai dengan cerita, ia akan turun kebumi lagi.
ia tidak ikut berperang namun menjadi petunjuk mahdi (arjuna)

ARJUNA
imam mahdi dari kubu pandawa (wangsa kuru/quraish/arab)

NARAKASURA
dajjal (akan dibunuh oleh kresna sebelum perang dimulai).

DURYUDHANA
raja umat yahudi (wangsa yadawa adalah bangsa moyang / kerabat keluarga dari kresna dahulu, dan saudara sepupu arab)

KUBU PANDAWA
persatuan negara-negara muslim. termasuk india.

KUBU KURAWA
bangsa yahudi (wangsa yadawa) dibantu sekutunya.

PIHAK NETRAL
negara-negara yang tentaranya ditolak oleh kedua kubu.

kresna turun lagi kebumi bukan untuk menghentikan perang tetapi kewajibannya untuk berada di pihak yang benar dan tetap menjaga agar perang tetap berlangsung.

setelah kresna (isa as) membunuh narakasura (dajjal) berikut menghancurkan kerajaannya, kemudian membebaskan para budak (wanita-wanita/domba-domba/negara-negara) pengikut dajjal narakasura.

perang akan segera dimulai, kresna menawarkan kepada umat yahudi/sekutu (kurawa) untuk memilih pasukannya atau memilih Dia (Kresna). namun kurawa (yahudi/sekutu) lebih memilih pasukaannya.

kresna akan “menemani” mahdi arjuna dari kubu pandawa (persatuan negara muslim) yang dipimpin oleh mahdi arjuna dalam perang akhir jaman (baratayudha).

mahdi arjuna sempat sedih karena rasa kemanusiaannya melihat banyak korban manusia yang tak terhitung mati dalam peperangan, gejolak batin. antara mana yang benar dan mana yang salah menyebabkan mahdi arjuna minta ijin kepada kresna (isa as) untuk mengundurkan diri dari perang baratayudha (arab vs yahudi).

kresna memberi petunjuk dalam “bhagawad gita” (mana yang hak dan mana yang batil) kepada mahdi arjuna untuk tetap kuat dan tabah untuk melanjutkan perang.

dalam cerita ini, musim kemarau masih berlaku terus menerus akibat pemanasan global. saat itulah perang dahsyat baratayudha akan berlangsung. kali yuga (jaman terbalik / age of enlightenment) dimulai tahun 1776 (MDCCLXXVI) sampai sekarang. kita nantikan berdirinya kerajaan bekas kuil nabi sulaiman (solomon) yang akan didirikan kembali dan dikonversi menjadi kerajaan mistik dajjal narakasura.

saat hujan turun, perang selesai dengan sendirinya, kemenangan ada pada pihak arjuna (pandawa). setelah 36 tahun berikut beliau (kresna) tetap hidup dibumi kemudian moksa. TAMAT.

ini bukan mengada-ada, tapi untuk referensi saja. memang begitu adanya dalam cerita ini, silahkan diteliti kembali dengan ilmu anda yang lebih berkualitas. saya cuma penggembala wayang yang doyan internet. salam :).

5. ADI - 8 April, 2008

ape kebenda nya nii…merapu sungguh…

6. ADI - 8 April, 2008

tak adanya perang-preang mcm tu….kalau perang, sekejap jer. tak ada lah perang sampai makan tahun…sbb zaman moden ni…peperangan dia advance…pakai teknologi advance… sbb tu nabi ckp… dia akan menakluki dunia dalam masa yang singkat… sbb org nak perang pun boring asik kalah jer…

7. kapan imam mahdi datang,,?? « Cozyman’s Weblog - 15 October, 2008

[…] Tanda-Tanda Kemunculan Al Mahdi 26 July, 2006 […]

8. Al Mahdi - 6 January, 2010

Oh al mahdi sekarang jadi sudah ada ya ……. !

ni salam q di blog mu salam kenal

9. Sahrudin - 31 January, 2010

KEBENARAN TELAH DATANG

Ini saya sedikit menyampaikan pandangan. banyak orang/golongan mengistilahkan/menyebut nama macam2 dengan istilah/nama: “Al Mahdi/Imam Mahdi/ Isa Almasih ke-2/ Satrio Piningit/ Ratu Adil/ Avatar/ Lain-Lain”, tetapi yang sebenarnya dari macam2 nama dan istilah orangnya hanya ada satu.

Data pribadi beliau:

1. Nama : MUHAMMAD GATOT HARYANTO (MGH)
2. Tmpt/ tgl Lahir : Jakarta, 10 Nopember 1954
3. Hari : Rabu Pon

Beliau adalah sosok manusia mulia yang selalu mengajarkan tentang KEBENARAN yang sejati, yaitu HIDUP YANG BENAR dan HUKUM YANG BENAR.

HIDUP YANG BENAR

1. Jujur.
2. Sholat.
3. Yakin, sabar, sadar, tekun, ihklas.
4. Jangan punya niat jelek dengan siapapun termasuk setan sekalipun.
5. jangan merasa apapun.

tanggal 6 juni 2009
ttd
MUHAMMAD GATOT HARYANTO

HUKUM YANG BENAR

1. Yang benar hanyalah Allah.
2. Saya hanya punya hak mengatakan benar dan salah.
3. Saya tidak punya hak mengadili, menghukum, membunuh.
4. Marah saya karena sayang.
5. Walaupun disakiti saya tidak punya hak untuk meyakiti.

Minggu pagi jam 10.00
tanggal, 10 Januari 2010
ttd
MUHAMMAD GATOT HARYANTO

Demikian pandangan singkat saya ini, semoga dapat bermanfaat bagi anda,agar selamat dunia akhirat.

jika anda ingin tau lebih detail, silahkan tanya langsung ke beliau atau dapat menghubungi saya di 081386480007 & ke E-mail: sahrudin.cipayung@gmail.com

Hadi Siswono - 3 September, 2011

ini sahrudin muncul dimana-mana cuma mau kampanye mas gatot….eh SP nya….

adinambi - 19 June, 2012

iya ne mas GATOT,,
dmn2 ada kampanyenya itu lagi itu lagi…
hehehee dukung mas gatot cagub DKI 2012-2017

10. eko sw - 8 April, 2010

😦 oalah. kok almahdinya mas gatot sih
sedih saya

11. jha - 23 April, 2010

sudah ku katakan ia sudah menjelma …carilah ia untuk jalan pulang….!!!

12. Cah imutz - 14 May, 2010

Al mahdi tu org madinah, bkn org jkrta, g usa ngaku2 jd al mahdi, dosa,
ingt, murtad lho .. Jgn seenakx ngaku2… Sdar y.. Qt cm mnusia bysa..

13. nazrul - 15 November, 2010

sudah2 la….blaja n kajilah bersama dengan mereka yg cukup ilmu agamanya….boleh seandainya kita ingin mengkaji tentang topik ini..tapi lebih baik kalau kamu risaukan tentang diri kamu sendiri,beribadah dan beramallah kamu dengan sebenar-benar iman,berdoalah semoga beroleh husnul khatimah dan bukannya suúl khatimah…:)

14. angkasa - 23 March, 2011

panji hitam….Kibaran panji itu sudah bermula.

15. Abdul Rahman Nur Roichan - 28 June, 2011

begini ni, jadi berantem sendiri, yg seneng syapa… MEreka..

لا حول ولا قوة الا بالله

16. Muhammad Triyanto - 16 July, 2011

sunan kuning penebar pesona berkata:
December 15, 2007 pukul 8:13 am

PANTUN GELOMBANG CINTA
( JERIT HATI DAN HARAPAN RAKYAT JELATA )
Oleh : Maulana Mahbub Al – Majnun

NUSANTARA NEGERI YANG KAYA
TEMPAT KORUPTOR BERPESTA PORA
HUKUM HANYA MILIK YANG KAYA
KESEWENANG – WENANGAN MERAJALELA

SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA
LIHAT ORANG SUSAH MALAH TERTAWA
BENCANA JADI OBYEK WISATA
PENGGAL SAJA BIANG KEROKNYA

DUNIA DISEMBAH LAYAKNYA TUHAN
AGAMA JADI BAHAN CEMOOHAN
TAK DIRASA SEMUA PERINGATAN
NUSANTARA NEGERI KUTUKAN

BEBAN HIDUP SEMAKIN BERAT
ORANG BAIK BERUBAH JAHAT
TOBAT NASIONAL SUDAH TERLAMBAT
NUSANTARA MENUJU KIAMAT

KAMI WONG CILIK INGIN MENGADU
KEPADA SIAPA KAMI TAK TAHU
BERULANG KALI NYOBLOS PEMILU
TAPI KAMI SELALU TERTIPU

NASIB KAMI TAK PERNAH MENENTU
SAMPAI KAPAN KAMI TAK TAHU
BERHARAP – BERDOA SEPANJANG WAKTU
KAPAN LAKU GELOMBANG CINTAKU ?

KAMI WONG MLARAT PALING NGGAK KUAT
BILA MELIHAT TINGKAH POLAH PEJABAT
SEMUCI – SUCI DAN SEOLAH NINGRAT
PADAHAL DIBELAKANG, . . . . BEJAT

KAMI WONG CILIK CUMA INGIN TAHU
INI MEMANG BENAR ATAU CUMAN ISU ?
AKAN MUNCUL SEORANG RATU
YANG MEMIMPIN ATAS PERINTAH WAHYU

KEYAKINAN TAK BUTUH PEMBUKTIAN
MANUSIA BEBAS TENTUKAN PILIHAN
DIPUNCAK ZAMAN KEHANCURAN
ADAKAH JENDRAL BERHATI INTAN ?

AKU MEMANGGILMU KSATRIA NUSANTARA
KARENA DHARMAMU PADA KEBENARAN
WALAU NASIBMU TERLUNTA – LUNTA
SEMOGA ENGKAU BEROLEH PANGAYOMAN

AKU MEMANGGILMU PANDITA NUSANTARA
KARENA LAKUMU – LAKU YANG SUCI
WALAU DIHEMPAS BADAI DERITA
SEMOGA HIDUPMU SELALU DIBERKATI

MANUSIA PICIK GAMPANG BERMUSUHAN
LANTARAN NAIF MEMAKNAI FIRMAN
BILA TAK TURUN WAHYU KEPEMIMPINAN
PENAFSIRAN EGO MENJADI TUHAN

UMAT MENCARI – CARI DISAAT SEKARAT
SOSOK MANUSIA YANG MENERIMA WAHYU
MELURUSKAN KEMBALI AJARAN NABI MUHAMMAD
BUKAN WAHYU AGAMA BARU

NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
TERBITNYA FAJAR – SANG MENTARI HARAPAN
LANGKAH AVATAR SANGAT HATI – HATI
GELAP MALAM PENUH JEBAKAN

SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
JUGA ILMU PENERAWANGAN TERTINGGI

KELUAR MASUK PURA MANGKUNEGARAN
ALLHAMDULILLAH ORA KONANGAN
KELUAR MASUK RUMAH PEJABAT
TETAP SAJA TIDAK TERLIHAT

SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
JUGA PENERAWANGAN GAIB TERTINGGI

KECUALI OLEH MEREKA YANG DIKEHENDAKI
DIANTARA HAMBA – HAMBA SEJATI
YANG RELA MEMPERSEMBAHKAN DIRI
DEMI TEGAK HUKUM – KEADILAN ILAHI

NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
SEDERHANA, TAK BANYAK KONSEP TEORI
CUKUP MENGAMBIL YANG TULUS SUCI

RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
HANYA JALANKAN AMANAH ILLAHI

RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
CUKUP MENCETAK KADER MUMPUNI
LALU MENGHILANG BAK DITELAN BUMI

KITA SAMPAI DIBATAS WAKTU
KEBENARAN SEJATI MENUNTUN LAKU
LETAKKAN SEMENTARA PEMAHAMANMU
KITA DENGARKAN PENUTURAN WAHYU

BAGI YANG SUNGGUH MEMBUKA HATI
DENGAN POLOS TANPA PRASANGKA
SATRIO – PINANDITA SIAP MENEMANI
SAMPAIKAN KEBENARAN APA ADANYA

TABIR MASA MEMBUNGKUS RAHASIA
KAYAKAN CERITA AKAN NUANSA
BERDETAK JANTUNG KARENA ASA
MENGUJI NYALI JIWA PERKASA

WAHAI APARAT – PENEGAK HUKUM NEGARA
WAHAI ULAMA – PANDITA NUSANTARA
WAHAI PUTRA – PUTRA TERBAIK BANGSA
APAKAH AKAL DAN NURANIMU BUTA !!

Semarang,15 November 2007
Ditemani Gudang Garam Surya
Gudang air mata,Garam kehidupan, Surya pencerahan
Bravo IMAM MAHDI, para kekasih tak sabar menanti

Hidayah datang tak pandang bulu
Merasuk kedasar keyakinan,sepenuhnya atas kuasaNYA
salam bagi semua “orang gila” Semoga kita segera bersua.
Puisi ini adalah puisi orisinil penulis, yang diilhami dari mimpi 7 kali berjumpa IMAM MAHDI alias RATU ADIL alias SATRIO PININGIT alias AVATAR alias SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU alias
“MALIKUL MUQSITH”
Allah Subhaanahu Wataaala memberi GELAR KHUSUS sosok orang yang menerima wahyu diakhir zaman ini dengan gelar dan panggilan “MALIKUL MUQSITH”
MALIKUL – MUQSITH bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti RAJA ( PENEGAK ) KEADILAN alias RATU ADIL.
Dia menerima wahyu untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad yang sudah banyak di selewengkan, ditambah – dikurangi serta di putar balikkan. Wahyu yang diterima bukanlah wahyu KENABIAN sehingga jelas tidak membawa AGAMA BARU, dan orang yang menerima wahyu ini sangat tidak pantas dan SALAH BESAR jika di sebut NABI BARU.
IMAM MAHDI adalah sebutan atau istilah yang lain untuk sosok yang dipanggil ALLAH dengan MALIKUL MUQSITH ini, ia NYATA dan memang benar – benar ADA. IMAM MAHDI berarti pemimpin pemberi petunjuk . RATU ADIL juga menerima wahyu kepemimpinan dalam arti RATU ADIL adalah orang yang memang dipilih ALLAH dan DIPERINTAH untuk memimpin dan membenahi negeri ini (NUSANTARA). Dalam konteks Indonesia yang sempit, beliau menjadi RATU ADIL dan dalam kapasitas yang lain dalam konteks dunia yang lebih luas beliau menjadi IMAM MAHDI.

Di zaman kelak Ratu Adil memimpin, kebenaran dan HUKUM ILAHI akan benar – benar ditegakkan. Meskipun beliau seorang muslim yang taat menjalankan syariat, tapi beliau memiliki toleransi dan apresiasi yang tinggi dengan semua pemeluk agama dan semua aliran kepercayaan. Beliau mengayomi semua golongan dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Beliau didampingi oleh ruh – ruh para Nabi dari semua AGAMA BESAR di dunia, baik Isa, Muhammad, Musa, Daud, Adam, Sri krisna, & Sidharta Gautama. Selain itu turut mendampingi beliau ruh leluhur Pulau jawa yaitu Sunan Lawu alias Brawijaya Pamungkas, Eyang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Selain itu turut mengawal beliau ruh-ruh seluruh raja NUSANTARA yang bertaqwa .Juga banyak ratusan ruh wali-wali dari semua agama di sepanjang sejarah umat manusia . Allah tidak tanggung – tanggung dalam menurunkan seluruh KEKUATANNYA untuk mewujudkan tata kehidupan dunia yang lebih spirituaL dan lebih manusiawi. Kekuatan Allah itu dititipkan sebagai fasilitas perjuangan kepada IMAM MAHDI – RATU ADIL dan PASUKANNYA. Alangkah berbahagia jika anda yang membaca tulisan ini bisa ambil bagian menjadi pasukan MALIKUL MUQSITH ini.

Penulis sebelumnya adalah orang yang skeptis akan RATU ADIL yang menurut penulis itu Cuma MITOS. Tetapi petunjuk mimpi yang beruntun sebanyak 7 kali dalam kurun waktu th. 2005 – 2007, telah merubah pandangan dan keyakinan penulis secara drastis dan radikal – karena disetiap mimpi, gambarannya begitu jelas dan gamblang. Serta “ndilalah” semua informasi dari ketujuh petunjuk mimpi bisa terekam rinci dalam ingatan penulis. Selain berisi banyak informasi, petunjuk mimpi itu juga memberi beberapa terapi atau METODE PEMBERSIHAN JIWA TERBAIK MENURUT VERSI ALLAH SWT, sehingga berpengaruh dahsyat bagi lahir batin penulis.

Tulisan ini adalah media bagi penulis untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan keyakinan yang nyata. Dan semoga berguna sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Beliau yang sebenarnya memang nyata adanya. Penulis prihatin dengan banyaknya orang yang mengaku – aku menerima wahyu tanpa bisa memberi bukti kongkrit yang meyakinkan bahwa mereka (yang ngaku-ngaku itu) benar – benar menerima wahyu. Sebagai panduan agar masyarakat tidak dibodohi maka penulis ingin menginformasikan bahwa orang yang menerima wahyu :

1. Kenal akrab dengan Malaikat Jibril sebagai Malaikat Penyampai Wahyu. Dan tahu secara rinci tentang Jibril- termasuk bunyi redaksi tasbih malaikat jibril kepada Allah.Begitu pula bacaan tasbih dari Malaikat – Malaikat yang lain, Imam Mahdi yang sanggup berkomunikasi dengan mereka pasti tahu bacaannya semua.

2. Jika benar seseorang menerima wahyu, dia pasti juga mengalami pembersihan jiwa langsung dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad mengalaminya. Mengapa ? karena untuk menerima wahyu suci, jiwa seorang penerima wahyu HARUS disucikan dulu oleh Dzat yang Maha Suci untuk sanggup menerima wahyu yang suci.

3. Sebagai sesama penerima wahyu, seorang IMAM MAHDI atau apapun istilah dan namanya pasti sangat mengenal SELUK BELUK nabi – nabi sebelumnya yang juga menerima wahyu. Meskipun dalam konteks IMAM MAHDI wahyu yang turun bukanlah wahyu kenabian, tetapi pasti seorang IMAM MAHDI mengenal dengan rinci rahasia yang dimiliki Nabi Muhammad, begitu juga nabi – nabi sebelumnya. Sebagai cara untuk mengetes misalnya :
a. Seorang IMAM MAHDI pasti tahu dan bisa menunjukkan bacaan tasbih Nabi Daud kepada Allah.
b. Imam Mahdi pasti tahu hadist – hadist Nabi Muhammad yang di palsukan atau yang TAK PERNAH SAMPAI kepada kita karena sebab – sebab tertentu padahal dulu hadist itu benar – benar ada.
c. Imam Mahdi pasti tahu kapan dan pada usia berapa Nabi Isa wafat, dan tahu bunyi doa yang dipanjatkan Nabi Isa saat diizinkan Allah menghidupkan orang yang sudah mati.

4. Bila benar seorang RATU ADIL sejati yang menerima WAHYU KEPEMIMPINAN, dia pasti :
a. Mengerti kunci untuk membuka harta karun NUSANTARA dan seluruh kekayaan alam yang berguna untuk membangun kemakmuran rakyat.
b. Sanggup meluruskan sejarah perjalanan bangsa yang diputarbalikkan.
c. Mengerti cara yang paling tepat dalam memimpin dan mengatur INDONESIA.

Minimal pertanyaan – pertanyaan diatas jika bisa di jawab oleh siapa saja yang mengaku – aku dan ia bisa menunjukkan dengan meyakinkan, maka BER BAI’AT LAH karena seorang IMAM MAHDI yang sejati pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang sangat mendasar dan eksistensial itu.
Baiklah, kami kira masih banyak petunjuk mimpi yang tidak semuanya bisa saya ungkapkan-kecuali jika anda meyakini karena didorong oleh rasa pencarian sejati layaknya seorang pencari kebenaran ALLAH yang hakiki.

Cukup sekian semoga tulisan ini bisa berguna……amin.
Sekian..

Tertanda,
01’12’2007
Sunan Kuning Penebar Pesona
Indonesia

Keyakinan lebih berharga dari kajian seribu kitab
Wacana diatas bertujuan untuk menjembatani pemikiran rakyat agar tidak DIBODOHI, Terima kasih atas kesediaannya untuk menyebar luaskan informasi diatas.
salam

as - 7 July, 2013

http://banggolpetaicom.blogspot.com/search/label/BOCAH%20ANGON
ihlas hanya ingin berbagi informasi karena Alloh

17. Khalifah al Mahdi - 666 - 7 September, 2011

Khalifah al Mahdi = 666 = Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu bersama Pasukan Kerajaan Langit & Bumi telah melaksanakan latih tanding uji coba kedigdayaan dgn super power dunia Angkatan Perang Amerika Serikat.

18. Khalifah al Mahdi - 666 - 8 September, 2011

Hasilnya sudah menang telak dgn score 4 : 0. Skrg sdg proses mendirikan Daulah Khilafah Islam di atas tanah Jawa tentunya dgn ijin & pertolongan Allah SWT. Simak & ikuti
terus brbagai prstiwa dahsyat & spektakuler yg mengiringinya he he he …!

19. ronym - 28 February, 2012

“Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh”
.
kemungkinan besar… “musuh” yang dimaksud adalah bangsa China, Rusia dan sejenisnya…
yang kini sudah mempunyai kekuatan berimbang dengan Amerika dan Eropa… yang notabene nasrani dan yahudi
.
mengapa China, Rusia ?
ya… komunis… atheis…
alias “Tidak punya kepercayaan terhadap Tuhan”

20. Ngazim - 4 April, 2012

Ass.Muala.Kum
Apakah smua umat Islam akan brsatU dg keadaan jaman skarang. . .Mungkin malah akan mengikuti kaum rum (eropa) . . . !

21. Azlan - 11 June, 2012

Ass’salam…saya dah agak….imam mahadi bukan pada nama mahadi tetapi pada sifat Al mahadi itu sendiri…..walaupun belum pernah membaca kisah-kisah imam mahadi…..

22. adinambi - 19 June, 2012

al mahdi atau apalah namanya yg pazti tidak ada satupun penjelasan yg menjelazkan sejelaz jelaznya tentang kapan munculnya ?? Siapa orangnya dan dmn ??
tetapi masih ada yg mengganjal pikiran saya, apakah benar atau tidak bahwa tanda tanda munculnya al mahdi adalah di awali dgn hancurnya negara negara arab spt yg paling pertm ialah israel, palestine, irak, mesir, iran dan seteruznya sampai terakhir di serang kota suci mekkah…allahu alam

23. NONAME - 27 October, 2012

Asslmualaikum wr wb.
wahai sodaraku ketahuilah bahwasanya pada saat ini telah hadir di tengah2 qt seorg Rasul (al mahdi, ratu adil, satria piningit, cah angon. apa saja namanya) saat ini. karena sy termasuk pengikutnya yg akan memurnikan tauhid di muka bumi umumnya, Nusantara khususnya. demi Alloh jika kalian tdk percaya maka tanyakan langsung kpd sang pemilik kebenaran yaitu ALLOH SWT dgn cara shalat (tobat, hajat, istiqharah, tasbih, dan tahajjud) insyaalloh dgn wasilah blog ini anda akan di pertemukan dgn nya. sy siap di kutuk olh Alloh jika kabar ini bohong atau main2. wslmlkm

24. Ratu Adil - 666 - 1 January, 2013

Skenario kemunculan Imam Mahdi sbb:
Di Jawa saat ini sudah muncul Khalifah al Mahdi yg juga 666 / Satrio Piningit / Budak Angon. Masalahnya tinggal menunggun berdirinya Pajajaran Baru: Daulah Khilafah Islam dengan ijin dan pertolongan Allah SWT. Setelah letusan 11 gunung api diikuti gempa dan tsunami dahsyat terjadi di Jawa dan Sumatra, kemudian terjadi Kutukan Tuhan Kolosal yg akan menimpa sejuta orang di tanah Jawa mulailah terjadi transfer kekuasaan di tanah Jawa / Nusantara ini kepada Khalifah al Mahdi / 666 / Satrio Piningit / Budak Angon / Ratu Adil / Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Hal ini disebabkan karena peristiwa yg terjadi di tanah Jawa / Nusantara sesuai dengan yg dikabarkan oleh Khalifah al Mahdi / 666 tsb.

Abumirzafadllulloh - 20 December, 2017

Al Mahdi dalam Islam jahitannya secara Islam gak usah pakai mistis yang gK jelas apalagi seperti ramalan kecuali ramalan yang datangnya dari nabi Muhammad SAW.

25. Ratu Adil - 666 - 1 January, 2013

Kemudian akan terjadi gempa bumi Jakarta yg merupakan simbol tenggelamnya / jatuhnya negeri Indonesia. Hacurnya ibu kota suatu negeri bisa berarti jatuhnya juga negeri yg bersangkutan. Kemudian akan terjadi Penghakiman Langsung Negeri Amerika Serikat dan pasca terjadinya peristiwa ini Pajajaran Baru: Daulah Khilafah Islam langsung berdiri. Penduduk dunia tidak ragu lagi thd Khalifah al Mahdi / 666 tentang kebenaran yg telah disampaikan sehingga Pajajaran Baru: Daulah Khilafah Islam langsung disambut gembira, apalagi umat Islam di seluruh dunia yg sudah lama menunggu kemunculannya.

26. Ratu Adil - 666 - 1 January, 2013

Setelah penghakiman langsung negeri Amerika Serikat akan langsung dilanjutkan Al Malhamah selama 3 bulan. Jadi sejak letusan 11 gunung api disusul gempa dan tsunami dahsyat sampai akhir Al Malhamah membutuhkan waktu 4 bulan. Kondisi dunia di akhir Al Malhamah antara lain sbb:
1. Banyak negeri hilang tenggelam jadi laut.
2. Penduduk bumi yg zalim berkurang sekitar 4.244 milyar orang yg banyak dosanya.
3. Daerah tepi pantai tenggelam karena muka air laut global naik setinggi 33 m di seluruh dunia.
4. Tidak ada lagi energi listrik karena sifat listrik berubah dansegala peralatan berbasis energi listrik dan bahan bakar fosil tidak bisa digunakan lagi. Pekerjaan dilaksanakan manual lagi. Transpotasi dengan kuda, keledai, kereta kuda, sepeda dan yg semacam.

Abumirzafadllulloh - 20 December, 2017

Jangan meramal mas kecuali ramalan dari nabi Muhammad itu yang benar. Ramalan Muhammad SAW atas wahyu dari Alloh sedangkan ramalan yang dari bukan nabi itu dari setan.

27. Ratu Adil - 666 - 1 January, 2013

Dalam kondisi tanpa listrik dan bahan bakar fosil ini Pasukan Berpanji Hitam Daulah Khilafah Islam bergerak lewat jalan darat dari tanah Jawa menuju Mekah sepanjang lebih kurang 10 ribu km. Perjalanan menuju Mekah ini dilaksanakan dalam rangka terpilihya Bani Jawi sebagai umat adil dan pilihan yg akan memberikan petunjuk dengan yg hak yaitu Al Qur’an dan dengan yg hak yaitu Al Qur’an akan menjalankan keadilan ke seluruh dunia. Mekah menjadi tujuan karena Pasukan Berpanji Hitam Daulah Khilafah Islam ini harus menjalankan amanat Nabi Muhammad SAW memberikan dukungan besar kepada Imam Mahdi.

28. yurara - 27 January, 2013

semoga imam al mahdi segera muncul

29. Wawin F - 17 February, 2013

In Golden Age all moslem country will be free from financial debt & Slave system , their will be no banking system , no hunger , no more price tag , no more divide betwen rich and poor all will be fullfiled (mean Of Justice) , all moslem will be free and peacefull and more closed to GOD than ever , cause moneytary system has been used by dajjal to divided & counquer each moslem individu all over the world!! Wake Up !!!!!!!!!!!!!!!

30. Ratu Adil - 666 - 21 February, 2013

Komet Ison yg sangat terang akan datang bulan November 2013. Setelah kedatangan komet ini barulah Imam Mahdi muncul. Tidak lama lagi goro2 Nusantara dimulai & dilanjutkan goro2 dunia yg dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al Malhamah = huru-hara. Diperkirakan akan selesai Juni 2013. Saat ini badai matahari semakin memuncak. Diperkirakan saat Al Malhamah tembakan proton yg paling dahsyat menghantam bumi sekaligus memicu pencairan es di kutub2 bumi selain mematikan listrik di bumi utk seterusnya.

31. Ratu Adil - 666 - 21 February, 2013

Tidak ada negara muslim lagi karena seluruh org Islam yg menganut & menjalankan kemusyrikan demokrasi, sekulerisme dkk nya pada level kelas kakap termasuk yg saat ini menjalankan kekuasaan di berbagai negara akan berhenti ditanggung kehidupannya oleh Allah SWT / diwafatkan. Jadi pasca goro2 nanti pnddk Arab yg demam Arab Spring saat ini tinggal sedikit. Dan itu sesuai dgn hadits Nabi tentang kemunculan Dajjal.

32. Ratu Adil - 666 - 1 March, 2013

Yg penting utk diketahui adlh urutan kemunculan aktor2 utama dlm peristiwa akhir zaman adlh sbb:
1. Khalifah al Mahdi dari bagian timur dunia, tepatnya tanah Jawa. Debutnya dimulai sbgai seorang pemberi peringatan mulai Nov 2005. Kemudian menjalankan peran 666, Budak Angon, Khalifah al Mahdi (Maret 2009), Satrio Piningit (Okt 2010). Peran yg akan dimainkan selanjutnya adlh Ratu Adil (akan segera dilantik langsung oleh Allah), Ratu dari ujung bumi yg akn melaksanakan penghakiman, The Man from the East, –

33. Ratu Adil - 666 - 1 March, 2013

Panglima Pasukan Umat Islam sekaligus Pemegang Komando Tertinggi Angkatan Perang Pajajaran Baru: Daulah Khilafah Islam, Amirul mu’minin, Khulafaur Rasyidin yg ke-5, Pemimpin Tim Perencana & Pembuat Piring Terbang pertama di muka bumi.
2. Imam Mahdi muncul di Arab setelah kedatangan Komet Ison
Nov 2013. Pada waktu itu dunia sdh tanpa bahan bakar fosil & tanpa listrik.
3. Dajjal muncul stlh adanya kekeringan 3 tahun akibat meteor / asteroid menabrak bumi mengakhiri perang Armageddon kira2 tahun 2015

Abumirzafadllulloh - 20 December, 2017

Sekarang tahun berapa?

34. Ratu Adil - 666 - 1 March, 2013

Jadi Dajjal yg rajanya Yahudi Bani Israil / Imam Mahdi versi Syiah itu baru akan muncul sekitar
tahun 2018 / 2019.
4. Yesus Kristus / Nabi Isa as baru akan turun kembali ke dunia utk kedatangan kedua kalinya sekitar tahun 2019 / 2020 nanti. Sejak asteroid / meteor menabrak bumi, Ribuan brigade Pasukan Berpanji Hitam Pajajaran Baru: Daulah Khilafah Islam di bawah komando gabungan Khalifah al Mahdi & Imam Mahdi berkemah di Guthah Damaskus Syiria sprti dinyatakan dlm hadits di atas. Kemudian sebanyak –

35. Ratu Adil - 666 - 1 March, 2013

70 ribu pasukan Bani Ishaq, mayoritas Bani Jawi (sebagian dari TNI & Polri) yg telah setia menemani Khalifah al Mahdi dgn perjalanan darat dari tanah Jawa menuju Arab, akan bergerak menuju Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dibawah pimpinan Khalifah al Mahdi ini akan berlangsung tanpa peperangan melainkan hanya dgn tasbih, tahmid & takbir. Maka terpenuhilah nubuwat Nabi Muhammad SAW yg sangat terkenal itu. Sesaat kmdian terdengar Dajjal muncul, maka 70 ribu Bani Ishaq tsb kembali lagi bergabung dgn-

36. Ratu Adil - 666 - 1 March, 2013

induk pasukan yg bertahan di Damaskus Syiria dibawah komando Imam Mahdi yg memang berjaga-jaga menunggu kedatangan utk keduakalinya. Pasukan umat Islam menguasai & mengamankan Damaskus agar proses turunnya Nabi Isa as berjalan lancar. Inilah sebagian skenario Armageddon yg benar yg disampaikan oleh salah satu aktor penting yg muncul di akhir zaman dunia 4 Ahau. Imam Mahdi, Dajjal & Nabi Isa as / Yesus Kristus boleh dibilang baru muncul setelah zaman dunia 4 Ahau berakhir, berganti zaman dunia 5 Ahau.

37. Ratu Adil - 666 - 3 March, 2013

Berikut hadits Abu Umamah yg mengisahkan kemunculan Dajjal sbb:
Hai sekalian manusia! Sesungguhnya tiada fitnah (kerusakan) di muka bumi ini sejak Allah menciptakan keturunan Adam yg lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal (rajanya Bani Israil).
Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan ia telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal.
Aku adalah Nabi terakhir, sedangkan kalian adalah umat terakhir pula.
Ia pasti akan muncul di tengah kalian tidak mungkin tidak.

38. Ratu Adil - 666 - 3 March, 2013

Jika ia (Dajjal) muncul, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku akan menjadi pembela bagi setiap Muslim. Akan tetapi, jika ia muncul sesudah aku wafat, maka setiap Muslim menjadi pembela dirinya sendiri, sedang Allah adalah khalifahku bagi setiap Muslim (Khalifah Allah SWT, Khalifah al Mahdi memang dimunculkan utk memusnahkan kerusakan yg dibuat anak buah Dajjal saat ini. Menentang / melawan Khalifah al Mahdi = berada di pihak Dajjal).

39. Ratu Adil - 666 - 3 March, 2013

Sesungguhnya ia akan muncul dari wilayah Khullah kemudian membuat kerusakan di arah kanan dan kiri. Maka teguhkanlah pendirian kalian, wahai hamba-hamba Allah! (muncul kira2 tahun 2018 / 2019)
Aku akan menerangkan kpdamu tentang ciri & sifatnya dgn keterangan yg belum pernah disampaikan oleh seorang Nabi pun sebelumku.
Di awal mula kemunculannya, ia berkata: Aku adalah Nabi. Padahal, tidak ada Nabi lagi sesudahku.
Kemudian, ia memuji dirinya sambil berkata: “Aku adlh Rabb kalian. Padahal, kalian tdk dapat-

40. Ratu Adil - 666 - 3 March, 2013

melihat Rabb kalian hingga kalian mati (manusia hidup di alam 4 dimensi dilingkupi alam 5, 6, 7 dst sampai 11 dimensi, sdg Tuhan berada di luar ciptaannya alam 11 dimensi ini).
Ia buta sebelah mata, sdngkan Rabb kalian tidaklah buta sebelah mata (kalau Dajjal digambarkan bermata satu, artinya si Bani Israil itu terbukti org bodoh he he he…!).
Di antara kedua matanya (pada kening) tertulis ‘Kafir’.
Setiap Mukmin mampu membacanya, baik yg bisc baca tulis maupun tidak.

41. Ratu Adil - 666 - 3 March, 2013

Di antara fitnahnya ia membawa Surga & Neraka. Nerakanya adlh Surga, sdngkan Surganya adlh Neraka (posisi Khalifah al Mahdi melawan Dajjal, maka kacung2 Bani Israil yg rakyat Dajjal itu kasak-kusuk sehingga Khalifah al Mahdi dipecat dari pekerjaan. Setiap hari2 kacung2 Bani Israil itu memata-matai, kadang mengganggu kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu pembalasan dlm Kutukan Tuhan Kolosal yg akan digelar tidak lama lagi adlh hal yg pantas2 saja he he he…)

sukun - 22 October, 2016

Gak jelas !!

42. Moch Nachli - 23 June, 2013

Ratu Adil dan Senjata Trisula Weda untuk Anda semua baca artikel di blog ini : http://trisulaweda939.blogspot.com/

43. as - 7 July, 2013

http://banggolpetaicom.blogspot.com/search/label/BOCAH%20ANGON
ihlas hanya ingin berbagi informasi karena Alloh

44. Taufik Hidayat - 30 November, 2013

Saya berpendapat bergabungnya umat muslim dgn org Rum utk memerangi suatu musuh adalah pada sa’at Amerika bergabung dgn Afghanistan dalam memerangi Uni Sovyet, dan semenjak dari situlah org-org Rum merencanakan utk memerangi Islam (Allahu’alam)

45. Ratu Adil - 666 - 29 March, 2014

Bergabungnya umat muslim dengan orang Rum (Amerika Serikat + Eropa) untuk melawan Dajjal dan pendukungnya akan terjadi ketika Amerika Serikat + Eropa mulai menyadari bahwa mereka selama ini telah ditipu dan dikadali Bani Israil, diperdaya dan dikuasai agar banyak melakukan perbuatan dosa sehingga tergiring menuju kebinasaan di akhir jaman dalam kezaliman supaya masuk siksa kubur dan kelak masuk nereka jahanam kekal selama-lamanya he he he… Ingat misi setan = misi kawan setan + kacung-kacungnya = menggiring manusia menuju ke neraka jahanam kekal selama-lamanya ha ha ha…..!!!

46. Holiday Doc - 3 May, 2014

Diakhir zaman setelah tejadinya huru-hara besar disegala penjuru dunia,Kaum Muslimin yg dipimpin al-Mahdi akan bergabung dgn bangsa Rum ( Eropa + Amerika ) untuk memerangi musuh dibelakang mereka.
Siapakah yg dimaksud dgn musuh dibelakang mereka ( Eropa + Amerika )??
Tiada lain adalah Yahudi Israel, Rusia,China dan sisa Syiah,mereka yg tergabung dlm blok timur..

Tapi sebelum berperang melawan blok timur trsebut, kaum muslim akan menumpas dan berperang terlebih dahulu dgn musuh didalam tubuh islam itu sendiri,yaitu kaum Syiah yg tlah memalsukan hadist2 palsu..karena Syiah inilah biang kerok perpecahan umat islam.

47. Pangeran Pancasari - 6 August, 2014

8 Tahun telah terlewat saat tulisan ini dibuat… Kedatangannya, dimana beliau mungkin menjadi misteri… Tetapi kekacauan negeri-negeri yang berujud peperangan, tatanan kehidupan berbangsa yang dijungkir balikkan… Pertanda apakan itu semua? Jalan manakah yang dapat membawa kepada keselamatan?

48. Ratu Adil - 666 - 14 August, 2014

Kemunculan Ratu Adil sesuai Uga Wangsit Siliwangi adalah pada saat terjadinya goro-goro yang pada bagian akhirnya Pulau Jawa akan diberkati dengan terbelah 3. Tanda-tandanya susah ada yakni meletusnya Gunung Slamet yang pada tahun 2014 ini telah terjadi 3 kali pada sekitar 11 Maret, 30 April dan sekarang di bulan Agustus. Ratu Adil adalah Satrio Piningit yang juga Khalifah al Mahdi / 666 yang merupakan salah satu dari Al Mahdi. Khalifah al Mahdi adalah Al Mahdi yang berasal dari tanah Jawa, sedang Imam Mahdi adalah Al Mahdi yang berasal dari Arab. Jangka Jayabaya kitab Sinom pada bait-bait terakhir mengungkapkan kerajaan Ratu Adil ada dua yaitu di Mekah dan tanah Jawa. Maka yang dimaksudkan adalah Pajajaran Anyar: Daulah Khilafah Islam yang kemunculannya dikabarkan dalam Uga Wangsit Siliwangi. Pajajaran Anyar: Daulah Khilafah Islam ini nanti akan dijalankan oleh 3 orang yaitu Khalifah al Mahdi / 666 / Satria Piningit / Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang merupakan pendirinya di tanah Jawa. 2 orang yang lain adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa as. Jadi semuanya sudah cukup jelas. Dan karena Gunung Slamet saat ini sudah bersiap meletus untuk ke-3 kalinya dalam tahun ini yang artinya peringatan P Jawa akan terbelah 3 sudah diberikan 3x maka penduduk Jawa dipersilahkan mempersiapkan diri mengantisipasi akan dimulainya goro-goro tidak lama lagi, setelah umur NKRI genap 69 tahun. Usia itu mencerminkan sewidak warsa nuli ana dhawuhing bebendu kelem negaranira yang artinya setelah enam puluh tahun ada perintah perkataan kutukan, maka tenggelamlah negaranya. Dalam hal ini negaranay kethu bengi yaitu NKRI yang diprokalmasikan oleh Soekarno-Hatta yang suka pakai kopiah hitam itu akan binasa.

Moch Nachli - 10 October, 2014

Hallo Broo….yang akan tengggelam itu sendok yang kamu pakai makan bakso…………………hehehe…..hahaha……

49. Ratu Adil - 666 - 4 October, 2014

Tidak lama lagi Khalifah al Mahdi / 666 / Satrio Piningit akan muncul secara formal pasca kekalahan WO Angkatan Perang Amerika Serikat he he he…

50. Ratu Adil - 666 - 10 November, 2014

Minggu malam Senin depan masuk 10 malam terakhir di bulan Sura / Muharram, waktu yg diisayaratkan utk berdirinya kembali Pajajaran Anyar : Daulah Khilafah Islam yg akan dipimpin oleh Khalifah al Mahdi / 666 / Satrio Piningit / Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu / Budak Angon. Berarti pembukaan goro-goro / huru-hara / al malahamah yaitu kutukan Tuhan kolosal di atas tanah Jawa segera terjadi he he he….

51. uje - 9 April, 2015

rum itu eropa termasuk rusia dan eropa timu….amerika bkan rum krn bkan di benua eropa…yg skrng bersekutu dgn rum adlah suriah,palestine..yg skrng bersekutu dgn usa dan israel adlah kaum bughot dukungan saudi cs…

52. DajalSuci - 17 April, 2015

SALAH SATU PETANDA SUDAH DEKAT DATANGNYA
SANG JURU PENYELAMAT – IMAM MAHDI SEJATI

SYIAH END-TIME PROPHECY…. Dlm satu ramalan dan kepercayaan Puak Syiah, kapan matinya Raja Abdullah dari Bani Saud, sang penguasa bumi Semenanjong Arab AlJazeera, itu salah satu petanda kemunculan Imam Mahdi sudah semakin dekat. Raja Abdullah telah mati diawal tahun 2015, kini telah digantikan dgn raja baru Raja Salman. Berita kematian Raja Abdullah mungkin membawa khabar gembira bagi Puak Syiah. Pada ramalan mereka inilah masanya Ahlulbait2 warisan Nabi SAW akan merampas semula pemerintahan bumi Arab AlJazeera dari tangan Bani Saud Sang Wahabbi.

Sudah melebehi 1,000 tahun Imam Mahdi Syiah dimitoskan hilang ghoib semasa kecilnya dlm sebuah Gua diWilayah Qom Iran. Sebaliknya kesah sebenernya beliau telah mati dibunuh diusia kanak2. Utk elak balas dendam tumpah darah berterusan, lantas beliau dimitoskan telah hilang hingga akhirnya dighoib diGua tersebot. Kini kesah tersebut sudah lebeh ribuan tahun berlalu, ianya tetap menjadi harapan Puak Syiah. Koq dikala inilah masanya Imam Mahdi Syiah Imam Ke12 mereka itu yg dimitoskan hilang ghoib itu, akan bangkit dari pertapaannya. Apakah ianya bisa berlaku? Jawabannya terpulanglah pada akal kalian yg waras. Jangan lagi berpaut pada dahan yg rapoh dan mati. Carilah sidia yg hidup yg didatangkan dari Yg Maha Hidup.

Walo bageimana pun berita terkini Puak Syiah sedang rancak dari Yaman Hydramaut, menggempor wilayah Saudi Arabia. Kini Raja Salman Regim Bani Saud Sang Wahabbi sedang kelam kelibot, dgn persiapan tentera2nya beserta dgn kekuatan tentera2 upahannya. “Men plan but hahaha… God laughs”… Apakah ditahun 2015 “The Year Of The Sheep” ini petanda akan munculnya Imam Mahdi Sejati? Namun ada diramalkan sebelum kemunculannya, akan didahului dgn kedatangan Pasukan Pemuda Bani Tamim. Apakah akan berlaku seterusnya?? “Only the Magicians are at works”. Kita tunggu bakal dengar dan lihat apa berita dari Kota Mekah, Madinah dan Riyad… …Wallahu’alem…

53. Avaheeda - 20 April, 2015

PETANDA-PETANDA KEMUNCULAN IMAM MAHDI AS

SEJARAH KEMASUKAN AWAL AGAMA ISLAM KENUSANTARA HINGGA KECHINA PADA ERA GELOMBANG PERTAMA

Sejarah kemasukan Agama Islam keNusantara hingga keChina bermula sekira2 selepas 88 tahun Rasulullah SAW wafat dijempot berpulang keHadrat-Nya Ilahi. Agama Islam keNusantara hingga keChina disebarkan telah dikembangkan oleh 7 beradik Ahlulbait dari Nasab Sayyedina Ali Zainal Abidin bin Sayyedina Hussein (Anak Pintak). Diimbas semula kesah tragedi paling hitam dlm sejarah Ahlulbait Nabi SAW. Kapan tanggal 10 Muharram, Imam Sayyedina Hussein AS serta rombongannya dibunuh kejam, telah gugur syahid diPadang Karbala, angkara percaturan licik oleh Yazid Muawiyyah Laknatullah dari suku-sakat Puak 28 Kapir Kuraisy & his Gangs. Satu2nya pewaris yg terselamat hanya Putranya yaitu Sayyedina Ali Zainal Abideen, sebagei penyambong Nasab Nabi SAW.

Setelah dewasa maka Imam Sayyedina Ali Zainal Abideen AS telah bernikah dgn Isteri2nya, darinya dikurniakan dgn 37 Ahlulbait Putra dan Putri. Dari Isteri Pertama dikurniakan 7 Putra. Maka 7 beradik Ahlulbait abang2 tertua itu, merekalah yg pertama berhijrah keluar dari Madinah, berlayar meninggalkan bumi Arab tanah tumpah darah Ayah-Bonda, serta 30 adik-beradik tersayang. Maka sebahagian dari 30 adik-beradik yg ditinggalkan itu mereka telah mengembangkan Fahaman Syiah. Lazimnya peraturan hirarki dan pertalian Nasab sesuatu Dinasti ato Raja itu, maka Putra Tertua dari Isteri Pertama itu dipileh diberi keutamaan sebagei pemegang Tahta Pewaris. Maka dlm perlantikan Imam Mahdi AS itu pun sama, dia sewajarnya dari Nasab Wali 7 dari Bloodline Ahlulbait Tertua.

Maka 7 beradik Ahlulbait itu, bermulalah mereka belayar menuju Nusantara hingga keChina. Pertama2 mereka transit seketika beberapa tahun diGujarat India. Mereka sempat mengislamkan beberapa ratusan penganut Hindu disana. Kemudian mereka meneruskan pelayaran keNusantara, mula berlaboh bertapak diSunda. Kehadiran mereka diSunda mereka mendapat tentangan serta serangan paling hebat dari Raja2 Hindu serta penganut2 Hindu dari tanah Jawa. Setelah terbukti keramah mereka, akhirnya kehadiran mereka dan Ajaran Islam Sejati bisa diterima oleh Raja Hindu serta rakyatnya. DiAlam Wali maka 7 beradik Ahlulbait itu dinamakan Wali 7. Maka diIndonesia orang2 Sunda adalah yg pertama diIslamkan oleh Wali 7. Seterusnya Ajaran Wali 7 telah berkembang diNusantara hingga diChina…

Siapakah nama2 mereka itu Wali 7 itu? Apakah kehebatan2 Wali 7 itu? Dimanakah pula pertaburan penghijrahan Wali 7 itu?

….. WALLAHU’ALEM …..

54. Avaheeda - 21 April, 2015

PETANDA-PETANDA KEMUNCULAN IMAM MAHDI AS

KEMASUKAN ISLAM KENUSANTARA PADA ERA GELOMBANG KEDUA (2) – DIBAWA OLEH WALISONGO / WALI 9 JAWA

Kemana menghilangnya Nasab Wali 7 dan Ajaran Islam Sejati Wali 7? Beberatusan tahun kemudian disusuli dgn kemasukan keJawa Syed2 Ahlulbait dari adik-beradik dari 30 Nasab yg telah berkembang ditanah Arab. Mereka terdiri dari Syed2 8 Wali / Sunan dari Nasab AlHussein. Kemudian disusuli pula dgn kedatangan Maulana Malek Ibrahim dari Morocco dari Nasab AlHassan. Dgn pengaruh2 kuat Maulana Maghribi maka Syed2 yg 8 Wali tersebut terpaksa tundok ikut telunjuk Maulana Maghribi. Maka terdirilah Dewan Kewalian diJawa dgn gelaran Walisongo / Wali 9, diketuai oleh Maulana Malek Maghribi.

Kemana hilangnya sejarah Wali 7? Antara Nasab Wali 7 yg telah dikesan dialah Syed Syeikh Siti Jenar dari Nasab AlHussein. Setelah SSJ difitnah pembawa dan penyebar kononnya ajaran sesat (WahdatulWujud), lalu beliau dijatuhi hukuman pancong. Maka berakhir sudah riwayat salah saorang Ahlulbait Wali 7 dari Bloodline AlHussein. Maka secara beransur2 pengaruh dan Ajaran Wali 7 telah hilang sirna, akhirnya terpadam dlm Sejarah Islam Nusantara. Maka bermula terkenal Ajaran Wali 9 mendominasi Islam diNusantara. Pada hal Wali 9 hanya menompang Baraqah Karamah Wali 7. Lembu punya susu tetapi minyak Sapi yg dapat nama.

Perlu diingat Syed paling tua dari Wali 7 telah menetap dikaki Gunong Salak Jawa Barat. Setelah bernikah dgn Putri Raja Jawa, dikurniakan 2 Putra / 2 Raden. Maka 2 Raden ini telah diberi nama timangan SiMerah SiPuteh. Barokah Karomah mereka diberi pula dgn jolokan “Sang Saka Merah Puteh”. Nasab2 2 Raden Wali 7 telah berkembang diNusantara. Salah sorang dari mereka bakal dinobatkan sebagei Imam Mahdi AS, aka Ratu Adil Sejati, aka Satrio Piningit, dsbnya lagi. Masa dan zaman sileh berganti, hingga ujud Kerajaan Tok Prabu Siliwangi diJawa Barat. Tok Prabu Siliwangi berguru dgn keturunan Nasab Wali 7. Sebelum hilang ghoib pajajaran, Tok Prabu Siliwangi sempat berwasiat tinggalkan 9 kata-kunci. Kemuncak 9 Prophecy Tok Prabu Siliwangi itu hingga bangkitnya dia itu Ratu Adil Sejati, aka Imam Mahdi Sejati.

Bermula dari kata-kunci Bocah Angon / Budak Gembala, kini telah pun Allah Rabbul Jalal bangkitkan Ratu Adil Sejati, aka Imam Mahdi Sejati. Dinegeri manakah bermula beradanya Bocah Angon? Sudah beratusan tahun berlalu mereka berdua berpindah keLahan Baru yg berada diLebak Cawene’. Kini Bocah Angon / Budak Gembala sudah dewasa matang bertaraf “Bapak Gembala”. Manakala Pemuda Berjanggot sudah berdarjat “Tok Janggot”. Walo beliau semakin tua tetapi dia semakin kuat gagah perkasa. Selamat mencari clue2nya tersembunyi dlm 9 kata-kunci dari Prophecy Tok Prabu Siliwangi….

….. WALLAHU’ALEM …..

55. Avaheeda - 21 April, 2015

PETANDA-PETANDA KEMUNCULAN IMAM MAHDI AS

SEMBILAN (9) KATA-KUNCI WASIAT TOK PRABU SILIWANGI
MENCARI DIMANA RATU ADIL SEJATI – AKA IMAM MAHDI AS

1. Suara minta tolong.
2. Mencari sambil melawan sambil ketawa.
3. Yg digembala ranting kayu dan sisa potongan kayu.
4. Rumahnya dihujung sungei yg pintunya setinggi batu.
5. Ditutupi pohon handeleum dan hanjuang.
6. Pergi bersama Pemuda Berjanggut.
7. Pergi membuka lahan baru diLebak Cawene.
8. Gagak berkoar didahan mati.
9. Ratu Adil Sejati.

BOCAH ANGON : Sudah beratusan tahun Bocah Angon aka Budak Gembala bersama Pemuda Berjanggot berpindah keLahan Baru, mereka memulakan penghidupan baru diLebak Cawene’. Setelah beratusan tahun berlalu, kini Budak Gembala sudah jadi “Bapak Gembala”. Manakala Pemuda Berjanggot sudah jadi “Tok Janggot”. Dari asuhan didikan Bapak Gembala.kini sudah ada ramei yg baru “Budak2 Gembala”. Dari kehebatan Tok Janggot, kini sudah ada ramei “Pemuda2 Berjanggot”. Comaan kalo kalian mahu mencari 2 mereka yg induk itu, didahului dgn clue2nya : Rumahnya dihujung sungei, disitu terdapat 2 Sungei Bertemu. Oh betapa besar sunggoh Pintu Rumahnya setinggi batu, mmm… rupanya jalan tuju kerumahnya terpaksa tempuhi dulu Pintu Gerbang Batu diatas Jambatan Batu.

LAHAN BARU : Perlu diingat, sebelum kesitu kalian terpaksa bersawab tabit kasi hormat sama Tok Habib AlHussein dulu. Karena disitu banyak angker tanahnya keras kematu. Kalo ngak dipatuhi syaratnya itu, koq kalian bisa dilempari batu. Kalo kepala kalian sudah pecah berdarahan meleleh selalu, kalian terpaksa ke Rumah Sakit dulu. Kalian dianggap bernaseb baik hanya dilempari batu. Kalo kalian banyak sombong syok sendiri merapu selalu, koq Pintu Gerbang Batu atas jambatan batu bisa runtoh, pasti kalian jadi lemping dihempab ditimpa batu, koq ada yg terus tersungkor kojol disitu. Kalo kalian maseh marah2in kalian ngak bisa ketemu. Kalo bener kalian ngak marah2in, kalian terpaksa ketawa sama hehehe… dulu. Kalo kalian telah ketemu, kalian pasti heran, karena mereka sentiasa suka ketawa hahaha… selalu. Bapak Gembala dgn Tok Janggot, mereka sambil mencari sambil melawan sambil ketawa hahaha… dulu. Selamat mencari semoga ketemu.

LEBAK CAWENE’ : Kini sudah ratusan tahun Bapak Gembala dgn Tok Janggot berpindah keLahan Baru. DiLebak Cawene’ apa yg digembala oleh Bapak Gembala mahulah ditahu. Yg digembalanya bukan ayam ato itek, tetapi tidak laen yg diajarnya lembu2, karena lembu jua yg bisa ada harga market value, serta kuat kerja selalu. Oleh karena banyaknya lembu2, hingga ujud sebuah perkampongan dan sebuah pekan dinamakan “Pekan Lembu”. Lembu2 yg degil malasan kerja tepaksa dipukul dipalu diajari dgn dahan reranting kayu. Lembu2 yg maseh degilan keras kepala suka sondolan terpaksa dikorbankan mmm… padan muka baru dia tahu. Sekarang sudah banyak ratusan lembu2 jantan betina yg rajin kuat bekerja, siang malam ngak pernah berasa jemu.

DARI GUNONG SALAK KETASIKMALAYA : Sejarah bermula dari Bloodline AlHussein AS “Anak Pintak”, dari Kota Madinah 7 beradik Ahlulbait 7 Wali keNusantara hingga China itu destinasi. Berbekalkan Kitab Original Kulit Unta Muqaddam Pusaka Nabi SAW, mengharungi lautan keNusantara mereka pergi. Mereka mula bertapak diSunda, akhirnya berpecah berpisah : 3 keIndonesia, 2 keTanah Melayu, 2 lagi keChina. Abang Paling Tua keGunong Salak, Jawa Barat dia pergi. Kini Nasab Wali 7 sudah puluhan juta berkembang bertaburan diserata Nusantara hingga China. Dari Nasab Wali 7 yg telah berkembang, mereka inilah yg dinamakan Bani Tamim. Masa dan zaman sileh berganti, masing2 Nasab sudah berkembang berjauhan ngak bisa kenal lagi, masing2 membawa haluan sendiri2. Dari yg banyak2 itu hanya 1 telah terpileh telah dinobatkan sebagei Imam Mahdi AS. Namun Doktrin Imam Mahdi Wali 7 sempat diajarkan oleh Tok Prabu Uga Wangsit Siliwangi. Maka tersembunyi teka-tekinya dlm 9 kata-kunci. Bermula dari : (1) Terdengar suara jeritan kesakitan tersiksa, terlalak terlolong mintak tolong. Dari manakah datangnya suara mintak tolong itu? Renongkan dgn matahati sendiri. Diakhiri dgn : (9) Hingga Allah Rabbul Izzati telah bangkitkan Sang Ratu Adil Sejati, dialah Sang Juru Penyelamat yg dinanti, dialah Imam Mahdi AS, sebener2 Imam Mahdi Sejati.

PEKAN LEMBU : Bermula dari perkampongan asal keLahan Baru mereka berpindah pergi. KeLebak Cawene’ mereka bermastautin mencari rezeki. Setiap pagi mereka kePekan Lembu sarapan pagi minum kopi dgn kueh pakkocok mmm… enakan cicah lagi. Setiap malam mereka perkuatkan badan-diri dulu dgn minuman tradisi Power Root Tongkat Ali. Pekan Lembu berada di “TasikMalaya” disitulah dia bersembunyi. Dari TasikMalaya disitu mahu dulu dicari, tetapi ingat jangan sombong nanti kalian diuji lagi. Koq ada niat jahat pasti tersesat ngak tahu jalan balik kembali. Dinegara manakah sebenernya beradanya lokasi “TasikMalaya”? Sebenernya Imam Mahdi AS telah datang keIndonesia 3 kali. Dialah “Pewaris Sah Sang Saka Merah Puteh” telah datang lantas pulang pergi. Apakah missi dan tujuan kedatangannya keJawa dan Aceh, tersirat tinggalkan 3 bukti. Dari 3 bukti itu salah satu petanda telah muncul itu Imam Mahdi Sejati. Maka 3 bukti itu mahulah dulu dicari… Selamat Mencari…

“Sang Penjaga Air Membimbingi – Tok Habib Hussein Lampoyang Sentiasa Memerhati – Tok Zurqarnaen Yg Amat Keras Menghukumi Hanya Mencerahi Memperingati – Kebangkitan Akhirul Zaman Sudah Dekat DiAmbang Pintu Sedang Menghampiri….”

….. WALLAHU’ALEM – SALAM SAYANG & PERMISI …..

56. Ratu Adil - 666 - 15 September, 2015

Goro-goro / Al Malhamah / Kiamat Suku Maya / Kiamat injil Wahyu hanyalah peristiwa kehancuran dan kebinasaan besar di muka bumi ini sj. Waktunya sdh dipersingkat jadi hanya 3 minggu saja. Diprediksi akan terjadi tidak lama lg di bulan Dzul Hijjah 1436 H / Sept-Okt 2015. Silahkan mempersiapkan diri!

57. vinan - 5 October, 2015

Sesuai hadist shahih al mahdi adalah namanya menyerupai nama Rosul dan nama ayahnya juga menyerupai nama ayah Rosul

58. 301sky - 17 October, 2017

PANGGILAN JIHAD FI SABILILLAH
DIBAWAH KOMANDO PERANG IMAM MAHDI

PASUKAN BERSENJATA PANJI HITAM
NEGARA KHILAFAH ISLAM
AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

MEMBUKA PENDAFTARAN MILITER SECARA RESMI TERBUKA
DISELURUH DUNIA

http://bit.ly/2yoTUC1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: