jump to navigation

Kisah Abu Yazid Al Bustami 14 October, 2006

Posted by netlog in Kisah Abu Yazid al Bustami.
trackback

Abu Yazid Al Bustami seorang ahli Sufi yang dikejutkan oleh mimpinya supaya pergi ke gereja Samaan. Tiga kali mimpinya itu berulang. Lalu ia bersiap dengan pakaian dan cara yang diberitahu dalam mimpinya. Ia masuk ke gereja Samaan tanpa diketahui oleh Paderi-paderi yang hadir. Dia bersama-sama paderi lain menanti kedatangan ketua Paderi. Setelah ketua Paderi datang, ketua Paderi itu tidak dapat berucap. Dia tahu ada orang lain, orang Islam di dalam gereja itu. Katanya, ” ada orang yang percaya kepada Syariat Muhammad di dalam gereja ini.”

Semua paderi menjadi gempar dan mereka menghendaki orang itu di bunuh. Namun ketua paderi mencegahnya, sebaliknya ketua paderi meminta orang itu bangun supaya mereka dapat mengenalinya. Abu Yazid Al-Bustami pun bangun, tanpa rasa takut.

Menjawab 50 pertanyaan bertanya 1 pertanyaan.

Ketua paderi berkata, “wahai pengikut Muhammad, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Jika kamu dapat menjawab semuanya dengan benar, maka saya akan mengikuti agama kamu. Namun jika kamu tidak dapat menjawabnya, maka kami akan membunuhmu.”

Jawab Abu Yazid, “baiklah! Tanyakan apa saja yang kamu ingin tanyakan.”

Ketua paderi itu mengemukakan 50 pertanyaan bertubi-tubi dan kemudian Abu Yazid menjawabnya dengan tepat.

Kata Abu Yazid, “saya sudah jawab semua pertanyaan tuan. Sekarang apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain?”
Semua pendeta menjawab, “tidak ada lagi,”

Kemudian Abu Yazid mengemukakan pertanyaan kepada mereka. “beritahu saya
kunci Syurga dan Neraka langit.”

Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya dan mereka mengaku
bahwa memang mereka tidak tahu jawabannya. Baru satu pertanyaan sudah tidak
dapat dijawab sedangkan Abu Yazid telah menjawab berpuluh pertanyaan. Mereka
meminta ketua paderi menjawab, namun ia membisu.

Katanya, “bukan saya tidak mau menjawab, tetapi saya takut kamu semua
tidak sependapat.”

Mereka heran mendengar kata-kata ketua paderi itu. Akhirnya mereka mendesak juga dan bersedia untuk menyetujui serta menerima kata-kata ketua mereka.

Kemudian ketua Paderi menjawab “Bahwa kunci Syurga dan Kunci langit itu tidak lain ialah “LAILA HAILLALLAH HU MUHAMMAD DARASULULLAH.” Tegas ketua paderi.
Mereka semua tersentak, terdiam. Lalu Abu Yazid berkata, “memang benar kata ketua kamu ini.” Semua paderi memeluk Islam, Abu Yazid menuntut janji kepada ketua paderi dan persetujuan pengikut-pengikutnya.

“Sahabat-sahabat sekalian percayalah bahwa apa yang saya ceritakan ini adalah benar. Saya tidak dipaksa oleh siapapun dalam mengucapnya. Memang sudah lama saya fikirkan hendak menyampaikan masalah ini kepada sahabat-sahabat semua, tetapi saya bimbang sahabat-sahabat tidak akan percaya kepada saya lagi. Saya hanya menunggu waktu.”

“Dari mana tuan mengetahui perkara ini?” Tanya salah seorang paderi.

“Dari ketua sebelum saya.” Jelas ketua paderi.

“Sebelum ketua itu meninggal dunia dia telah bersumpah bahwa perkara yang dikatakan itu adalah benar.” Sambung ketua paderi itu.

“Kalau begitu, apa lagi yang kita tunggu!” Ketua paderi dan pengikut-pengikutnya semuanya memeluk Islam disebabkan oleh Abu Yazid. Ilmu Abu Yazid telah menyelamatkan daripada maut. Ilmu ketua paderi telah menyelamatkan daripada kesesatan dan ilmu kedua-duanya telah menutup tabir kejahilan dan menyingkap tabir kebenaran dan Islam!

Berikut ini Pertanyaan Ketua Paderi. Dan Jawaban Abu Yazid Al-Bustami

1. Yang satu tidak ada duanya.
Kewujudan Allah Maha Esa. Dia Tuhan yang tunggal tiada sekutu baginya.

2. Yang dua tiada tiganya.
Malam dan siang. Apabila pergi malam datanglah siang dan apabila pergi siang datanglah malam.

3. Yang tiga tiada empatnya.
Kursi, Kalam dan Arash Allah Hu subhanahu Wataala.

4. Yang empat tiada limanya.
Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran.

5. Yang lima tiada enamnya.
Islam telah memfardukan solat lima waktu: Zohor, Asar, Maghrib, Ishak dan
Subuh.

6. Yang enam tiada tujuhnya.
Hari-hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ini semua tersebut didalam Kitab-kitab suci juga.

7. Yang tujuh tiada delapannya.
Tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi yang disebut di dalam Kitab Suci juga.

8. Yang delapan tiada sembilannya.
Bilangan Malaikat yang memikul Arash Allah Taala yang disebutkan di dalam
Kitab Suci (artinya): dan akan memikul Arash Tuhan kamu pada hari (Kiamat)
itu adalah delapan Malaikat.

9. Yang sembilan tiada sepuluh.
Bilangan kaum daripada golongan manusia yang menjadikan kerusakan bumi Allah,
sebagaimana yang tersebut di dalam Kitab Suci (artinya): di dalam kota itu dahulu terdapat sembilan kumpulan yang menjadi perusak bumi, mereka tidak pernah melakukan yang baik.

10. Sepuluh yang sempurna.
Kewajiban puasa sepuluh hari ke atas orang yang berihram haji sebagaimana
firman Allah Taala (artinya): Maka hendaklah ia (orang yang berihram haji)
berpuasa tiga hari semasa haji dan tujuh hari setelah kembali ke negerinya.
Itulah dia sepuluh yang sempurna.

11. Yang sebelas.
Saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam.

12. Yang dua belas.
Bilangan bulan dalam setahun.

13. Yang tiga belas.
Mimpi Nabi Yusuf Alaihissalam yang tersebut di dalam Kitab Suci:
Sesungguhnya Aku melihat sebelas bintang, matahari dan bulan. Jumlahnya
tiga belas.

14. Orang yang berdusta, kemudian dapat masuk Syurga.
Mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam. Mereka memberitahu
ayah mereka Nabi Yaakob Alaihissalam bahwa Yusuf telah di makan serigala.
Mereka membawa pakaiannya yang dilumur dengan darah kambing. Perkara yang mereka lakukan itu adalah suatu dusta.

15. Orang yang benar,  tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka.
Mereka ialah kaum Yahudi dan Nasrani,  sesuai dengan firman Allah Ta’ala (artinya) : telah berkata, Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu tidak benar dan berkata kaum Nasrani pula kaum Yahudi itu tidak benar. Kedua-dua kaum itu berkata benar pada tuduhan mereka antara satu dengan lain, namun mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran yang ada di hadapan mereka yaitu mempercayai agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam sebagai penyempurna agama yang sebelumnya. Lantaran itu mereka menduduki neraka.

16. Tempat roh dalam badan manusia.
Roh berada di dalam tubuh badan manusia yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Taala kerana roh adalah merupakan urusan Allah Taala jua, berdasarkan firmannya (artinya): katakan roh itu dari perkara urusan Tuhanku.

17. Al Zariyati Zarwa.
Nama empat macam angin.

18. Al Hamilati Wakra.
Awan gemawan di dada langit.

19. Al Jariyati Yusra.
Perahu-perahu yang belayar di laut.

20. Al Mukassimati Amra.
Malaikat-malaikat yang bertugas membagi-bagikan rezeki kepada manusia pada malam Nisfu Syaaban.

21. Yang empat belas.
Tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi yang sesuai dengan firman Allah
Taala (artinya): Maka Allah berfirman kepadanya yaitu kepada tujuh petala
langit dan tujuh lapis bumi, datanglah kepada aku secara patuh terhadap
perintahku ataupun secara terpaksa. Maka berkata kedua-dua langit dan bumi, “kami akan datang kepadamu secara patuh dan taat.”

22. Kubur yang berjalan dengan penghuninya.
Ikan besar yang menelan Nabi Yunus Alaihissalam. Nabi Yunus Alaihissalam
di bawa oleh ikan ke mana-mana sahaja yang akhirnya dimuntahkan di pantai
dengan izin Allah Taala.

23. Yang bernafas, tetapi tidak mempunyai roh.
Waktu subuh seperti firman Allah Taala (artinya): demi subuh apabila ia
terlepas.

24. Air yang tidak turun dari langit dan tidak keluar dari bumi.
Air yang dikirim oleh ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman Alaihissalam di dalam botol yaitu air peluh kuda.

25. Empat yang bukan daripada golongan manusia, Malaikat dan bukan
daripada punggung lelaki dan daripada perempuan.
Kibas yang di bawa Jibril Alaihissalam sebagai korban ganti Nabi Ismail
Alaihissalam, unta Nabi Salleh Alaihissalam yang disembelih kaumnya, untuk
Nabi Adam dan Siti Hawa Alaihissalam.

26. Satu ciptaan Allah, lalu diingkarinya sebagai satu yang buruk.
Suara keledai yang tidak sedap didengar, sesuai dengan firman Allah Taala (artinya): sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai

27. Darah yang mula-mula mengalir ke bumi.
Darah Habil yang dibunuh oleh saudaranya Kabil.

28. Sesuatu ciptaan Allah, lalu diangkat sesuatu yang berat.
Muslihat kaum wanita, seperti Firman Allah Taala (artinya): sesungguhnya tipu
muslihat wanita adalah suatu tipu muslihat besar atau berat.

29. Pada mulanya sebatang kayu kemudian menjadi roh.
Tongkat Nabi Musa Alaihissalam

30. Wanita yang paling utama.
Hawa, ibu sekalian manusia, kemudian Khatijah dan Aisyah, Asiah (isteri Firaun) dan Maryam Binti Imran.

31. Gunung yang paling utama.
Gunung Tursina

32. Binatang yang paling utama. Kuda.

33. Bulan yang paling utama.
Bulan Ramadhan.

34. Malam yang paling utama.
Lailatul Qadar.

35. Tentang Atta’mah.
Hari Kiamat.

36. Pohon yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun,  setiap daun ada lima kembang, dua bunga di matahari dan tiga bunga di tepi kegelapan.
Pohon itu “tahun” yang padanya ada 12 bulan, satu bulan ada 30 hari. Lima itu ialah lima waktu solat.

37. Satu benda yang pergi haji dan tawaf di Baitullah, tetapi tidak mempunyai roh dan tidak wajib haji. Bahtera Nabi Noh Alaihissalam.

38. Empat jenis air yang lain rupanya dan rasanya, tetapi sumbernya satu.
Air mata, air telinga, air hidung dan air mulut. Air mata masin, air telinga pahit, air hidung masin dan air mulut tawar.

39. Nakir, fatil dan kitmir.
Nakir ialah titik yang terdapat pada kulit luar benih, fatil ialah titik yang terdapat di dalam benih dan kitmir ialah kulit yang membaluti benih.

40. Sabid dan Labad.
Bulu kambing biri-biri dan kambing kasi.

41. Sam dan Ram.
Makhluk yang telah ada sebelum wujud Nabi Adam Alaihissalam.

42. Maksud keledai Makwak.
Keledai Makwak tanda ia melihat syaitan, lalu ia berkata: Allah melaknatnya.

43. Maksud anjing menyalak.
Anjing menyalak bermaksud: Awas! Celaka bagi penghuni-penghuni neraka dari
kemurkaan Allah yang maha berkuasa.

44. Maksud jeritan kuda.
Kuda menjerit bermaksud: Maha suci Allah yang memeliharaku ketika tentara
berpadu menyerang musuh dengan penuh semangat.

45. Maksud jeritan unta.
Unta menjerit membawa maksud: Hasbiyallahu Wakafa Billahi Wakila
(artinya): Memadailah Allah bagiku dan cukuplah Dia tempat aku menyerahkan
diriku.

46. Maksud nyanyian burung Bulbul.
Nyanyian Bulbul bermaksud: Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu
petang.

47. Maksud bunyi katak.
Bunyi katak bermaksud: Maha suci Tuhan yang di sembah di mana-mana sahaja
ada makhluknya dan di tempat-tempat yang tiada penghuninya.

48. Maksud kata-kata burung Nakus.
Maksud kata-katanya: Maha suci Allah sungguh-sungguh! Wahai anak Adam!
Lihatlah di barat dan di timur di dunia itu, adakah makhluk yang menongkat langit?

49. Kaum daripada makhluk Allah yang diutus kepadanya, namun ia bukan
dari kumpulan jin, manusia dan Malaikat.
Makhluk itu adalah lebih seperti Firman Allah Taala (artinya): dan Tuhan
kamu telah mewahyukan kepada lebih.

50. Di mana malam ketika siang dan di mana siang ketika malam.
Kedua-duanya berada di dalam ilmu Allah Taala yang amat sulit.

sumber :  http://e-masjid.com

Advertisements

Comments»

1. bud - 28 January, 2008

wah..udah lama tidak di apdet ya

2. nabila - 8 April, 2008

eh, ur blog best la… good job. help me a lot in my religious study

3. Lulus Puji Utama - 3 July, 2008

sangat membantu…
terima kasih,..

4. Fahmi bintoro - 18 August, 2009

Sangat menarik (wajib dibaca)

5. Arbii - 22 January, 2010

Subhanallah… pernah suatu saat terjadi kekeringan disuatu kampung lalu penduduk sekitar memanjatkan doa kepada Allah agar dapat turun hujan, namu hujan tidak juga turun… dan datanglah seorang pemuda lalu iyaa berdoa dengan mengatakan “wahai Allah demi apa yang ada di dalam kepalaku ini maka turunkanlah hujan” lantas hujan pun turun dengan derasnya… para penduduk sekitar bertanya kepada pemuda tersebut “wahai anak muda memangnya apa yang ada didalam kepalamu itu sehingga Allah mengabulkan doamu?” pemuda itu menjawab” sesungguhnya di dalam kepalaku ini ada dua bola mata yang mana mata ini pernah maliehat Abu yazid Al Busthomi dan Abu yazid pernah melihat wajah Rasulullah SAW”…..!!!

6. haziraman86 - 29 March, 2010

subhanallah..mnrik sgguh..sama2 kte renungkannya..

7. khairul anwar - 7 June, 2010

memberi inspirasi..
bagus banget dah.

8. Abu Ezra - 23 July, 2010

السلام عليكم
Semoga Allah merahmati Abu Yazid dan mengampuni orang-orang yang memfitnahnya dan mengkafirkannya.. آمين

9. abdul raman osman - 22 September, 2010

ALHAMDULILAH BAIK SUNGGUH MAKLUMAT INI

10. aman - 8 October, 2010

terdapat kesalahan ejaan… untuk jawapan bagi soalan no. 49…

“Makhluk itu adalah lebih (sepatutnya lebah)seperti Firman Allah Taala (artinya): dan Tuhan
kamu telah mewahyukan kepada lebih (sepatutnya lebah).”

11. mono - 11 December, 2010

subhanallah….walkhamdulillah…wa la ilaha ilallah…huwallahu akbar.

12. al faqir - 7 February, 2011

alhamdulillah,kisah ini sangat bermanfaat bagi saya. terima kasih

13. siti jenar - 23 March, 2011

tolong rujukannya! kita harus berhati-hati dalam segala hal.semua akan dimintai pertanggung jawaban.

ARn Knight Templar - 31 August, 2016

tidak ada rujukannya…karna ini hpax nggak jelas….memalukan…

14. humala sari - 26 May, 2011

kpan y bsa menjadi sosok seoranq abu yazid

maha suci allah …..

15. ahmad - 4 June, 2011

Subhaanalloh wal hamdulillah, smg Alloh memberkahi n meridloi Syh Abu Yazid. Amin

16. arief - 12 August, 2011

masyaALLAH

17. Riandi - 19 August, 2011

subahnallah kebetulan saya juga dengar ceramah kisah ini dari ustadz saya terharu mendengar kisah tesebut, lalu saya cari lagi diinternet dan ketemu blok ini….semoga yang menulis ini dan membacanya dapat pahala berlimpah amin….ya rabbal alamin..

18. Feri Puji Yui - 21 August, 2011

apik…

19. `Isa Eljauhary - 4 September, 2011

ralat: tolong perbetulkan.. no. 35… sepatutnya attommah bukannya atta’mah dan no. 38. air hidung masam, bukannya masin! Harap maklum.

20. rasya - 30 October, 2011

aaaaaahh!!!!
kenapa manusia hanya terpukau oleh kulit yang menipu????

21. angin tupan legenda bhatosai - 19 December, 2011

aminnnnnnnnnnn

22. Djoko Purwono - 22 December, 2011

subhanallohhh……

23. zulkurnain hassan - 4 March, 2012

Semoga terus dapat menyalurkan info seperti ini…

24. hussain - 14 March, 2012

subhanalloh

25. Saiful - 28 March, 2012

Khususon hadrotirruh sayidissyaikh ABU YAZID AL BUSTOMY wa masyayikh wa masyayikhihim wa ahlil silsilatihi wa ushulihim wa’ furu’ihim syai’un lilla hilanaa wahumul faatihah.

26. nizam - 17 May, 2012

23. Yang bernafas, tetapi tidak mempunyai roh.
Waktu subuh seperti firman Allah Taala (artinya): demi subuh apabila ia terlepas. (bernafas)

Demi subuh apabila ia bernafas [Surah at-Takwir 81:18]
Wa’Allahualam..

siti aminah - 1 May, 2013

belum jelas,mohon dijelaskan secara detail.terima kasih

27. Hafidz abdul aziz - 26 May, 2012

Inilah salah satu kisah wali ALLAH.S.W.T. Yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di sisi-NYA

28. Hafizh abdul aziz - 26 May, 2012

Salah satu kisah wali ALLAH.S.W.T. Yaitu abu yazid al-busthami

29. abu yazid albustani - 4 August, 2012

Takbiiirrr..,

30. maghfuri syah - 8 August, 2012

ya Rob jangan biarkan q jauh ter$esat dr ridloMU, pelìharalahQ dn keluargaq dr murkamu

31. mohamad faris - 12 October, 2012

selepas abu yazid al-bustami menjawab soalan paderi tu, abu yazid bertanya satu soalan iaitu “apakah kunci syurga ?” lalu paderi tu menjawab “syahadah,”.

32. teddy - 12 October, 2012

subhanalloh <— Tedy Ujungberung 🙂

33. abdan - 12 October, 2012

Alhamdulillah <– abdan (temen nya tedy Ujungberung juga hehe 🙂

34. rian - 24 December, 2012

36. Pohon yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun, setiap daun ada lima kembang, dua bunga di matahari dan tiga bunga di tepi kegelapan.
Pohon itu “tahun” yang padanya ada 12 bulan, satu bulan ada 30 hari. Lima itu ialah lima waktu solat. >>> lalu,, dua bunga di matahari dan tiga bunga di tepi kegelapan itu maksud nya apa ya??? mohon pecerahan nya ustadz2….

35. Bang Uddin - 29 December, 2012

🙂

36. Bustami - 8 March, 2013

Subhanallahhh…..

37. ahmad lufi - 2 April, 2013

alhamdulillah subhanallah

38. RG - 9 April, 2013

dua bunga di matahari dan tiga bunga di tepi kegelapan itu maksud nya apa ya?

Merut saya itu adlh Shalat 5 Waktu, Subuh/Dhuhur – Ashar/Maghrib/Isya… Merut saya lhooo.

39. abil hasanisy ayadzilly - 15 May, 2013

Ya Robb,, jadikanlah aku sebagai orang yg selalu wasilah terhadap Syech Aby Yazid thoifur bin Isa Albushtomi.. Alfatihah

40. akbar aljailany - 4 September, 2013

MAHA SUCI ALLAH

41. Ayu kartika - 13 September, 2013

Salam,terima kasih atas artikelnya.sy seorang mualaf dan baru belajar tentang islam.bile sy bace artikel ni sy menggigil sekujur badan dan mengalir air mate,sy bersyukur dah pun berada dalam payung islam.smoga sy menjadi seorang islam yg taat,begitu juga saudara dan saudari amin ya robbal alamin

Ibnu Sardi - 22 October, 2013

Assalaamu’alaikum, anda mengaku muallaf. Syukur alhamdulillaah. Sebagai saudara seagama, saya ingin menasihati anda agar mempelajari agama ini dari sumber yg benar.Yakni yg benar2 datang dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad kpd para sahabat dan diajarkan oleh para sahabat kepada para tabieen dan para ulama yg mengikuti pemahaman mereka. Ringkasnya pemahaman agama islam hendaklah mengikuti pemahaman para salafusoleh, iaitu sepertimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, “Sebaik baik generasi adalah generasiku, kemudian yg selepas mereka, kemudian yg selepas mereka. Agama Islam adalah berdasarkan wahyu dari Allaah kpd NabiNya Muhammad berupa alqur’an dan sunnah. Firman Allaah dlm ayat 108 surah Yusof: ‘Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yg dgnnya aku menyeru kpd Allaah di atas keterangan yg jelas, aku dan sesiapa yg mengikutiku, maha suci Allaah, bukanlah aku dari org2 musyrikiin’. Pelajarilah dari guru2 yg menyandarkan ilmu mereka kpd para salafusoleh & hindarilah perkataan tokoh2 sufi seperti ini, kerana mereka meyakini Allaah boleh bersatu dhn mereka, dan ini menyimpang dari ajaran yg difahami para salafusoleh.

42. abdul yazid Bustamiy - 22 October, 2013

Subhanawlloh betapa besar keagunggan dan kemuliaan dalam islam….

43. najmaa - 18 January, 2014

subhanallah,,, Allahummaghfirlahu,, warhamhu

44. wahdisyahri - 24 December, 2014

saya cuma pernah baca 20 pertanyaan saja yang di ajukan ke abu yazid, dan ini saya baru tau 30 pertanyaan selanjutnya, zajakallah

45. Pejabat Hanabil - 27 April, 2016

Cerita begini tiada asal dan usulnya. Jika dilihat pada apa yang ditanya oleh paderi jelas sekali ia tidak benar. Tidak mungkin paderi bertanya untuk menguji dengan soalan-soalan ttg pengetahuan Islam Abu Yazid. ada baiknya paderi itu bertanya apa bukti al-quran itu benar? Apa bukti Nabi Muhammad itu persuruh tuhan..? WaAllahualam

46. abdullah sheikh mohd - 10 March, 2019

Kisah soalan ke 49 ~ ialah memerhatikan kepada LEBAH (Serangga yang menghasilkan madu ~ Lebih ( kesilapan tulisan harap diperbetulkan)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: