jump to navigation

ANTARA ROSULULLAH DAN KAJIAN RAMALAN NOSTRADAMUS 9 October, 2008

Posted by netlog in Hari Akhir dari berbagai Literatur.
trackback

Petikan dari artikel Arjuna Armada

Namrud telah memerintahkan supaya dibunuh anak-anak lelaki yang baru lahir. Namrud begitu yakin dengan nasihat para kahin (ahli nujum) yang mentafsirkan mimpinya, bahwa kerajaannya akan jatuh oleh seorang bayi lelaki yang bakal lahir. Oleh karena tidak tahu siapa di antara bayi -bayi yang lahir itu yang akan menjatuhkan kerajaannya, maka Namrud memerintahkan membunuh semua, asal bayi itu lelaki.

Karena itu Nabi Ibrahim a.s diselamatkan oleh ibunya, baginda dilahirkan dan dibesarkan di dalam sebuah gua. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Musa a.s, ahli-ahli nujum Firaun pula meramalkan kejatuhan kerajaan Firaun adalah di tangan bayi lelaki yang bakal lahir. Kalau Nabi Ibrahim diasuh di dalam gua, Nabi Musa diasuh di dalam istana Firaun. Malah sebelum itu pernah dimasukkan ke dalam tempat kue dan dihanyutkan ke sungai, terapung-apung hingga tiba di istana Firaun.

Dari sana kemudian diambil oleh Firaun sebagai anak angkat, sementara ibunya dipanggil untuk menyusui anak angkat Firaun. Begitulah kisah dua orang Rasul yang bertaraf Ulul Azmi, lebih lagi bagi Rasul yang menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW. Sebelum baginda dilahirkan, kisah kelahiran baginda telah diceritakan lebih awal di dalam Kitab Taurat dan Injil. Di sana dikenali dengan nama Ahmad, bukan Muhammad sebagaimana setelah dilahirkan. Kelahiran agung itu telah dihafal dan dijiwai oleh pendeta Nasrani dan rahib Yahudi, hingga mereka mengenali sifat Rasulullah SAW itu lebih daripada anak mereka sendiri. Malah ada yang ternanti-nanti kelahiran tersebut dan mengharap Nabi tersebut adalah dari kalangan mereka.

Ketika telah terjadi kelahiran Rasulullah SAW, mereka segera mengenalinya melalui tanda-tanda yang telah tersebut di dalam Kitab Taurat dan Injil.

Ketika tiba seruan Islam dari Rasulullah SAW, merekalah yang menjadi penentang karena iri dan dengki, bukan kerana tidak tahu kebenaran. Hingga kini, Yahudi dan Nasrani tidak berhenti-berhenti memusuhi Islam. Mereka terus menerus mengkaji rahasia-rahasia kekuatan umat Islam dengan tujuan melumpuhkan ajaran Islam.

Mereka berusaha agar umat Islam lupa rahasia keagungan Islam yang telah dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka lupakan umat Islam dari iman dan taqwa. Mereka menanamkan sikap cinta dunia yang membawa umat Islam menjadi lemah. Firman Allah: “Sekali-kali tidak akan ridhlo orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga engkau masuk menjadi golongan mereka.” (Al Baqarah: 120) Ketika Spanyol hendak ditakluki kembali oleh Orang Kristen dari tangan umat Islam, berbagai strategi diatur dengan begitu rapi.

Pemimpin mereka berpesan, “Jika kamu melihat mata umat Islam cerah (tidak kuyu atau merah kerana kurang tidur-beribadah malam), waktu itu seranglah mereka. Sedangkan jika kamu lihat mereka sembahyang malam, kamu tidak akan dapat mengalahkan mereka.” Kini abad baru telah tiba.

Bagi umat Islam di akhir zaman khususnya di abad ke 21 Masehi ini, sebenarnya ada janji Allah untuk kebangkitan kembali Islam yang kedua. Masalah ini bagi sebagian umat Islam dipandang remeh, kurang yakin bahkan ada yang menolak dan menentang. Termasuk di kalangan alim ulama yang terpengaruh dengan orentalis Barat.

Keyakinan umat Islam terhadap hadits akhir zaman dimentahkan dengan memberitakannya sebagai hadits dhaif atau palsu. Akhirnya umat Islam terus dibelenggu oleh kepompong ciptaan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di pihak mereka, Yahudi dan Nasrani, telah bersiap-siap lebih awal dan bersiaga dengan kebangkitan yang dijanjikan itu.

Ini dapat kita lihat, seorang peramal berbangsa Yahudi yang terkenal telah meramalkan kebangkitan Islam di tahun 2000 bermula dari sebelah Timur. Bagi saya, ini bukan semata-mata ramalan, tetapi adalah tafsiran atau hasil analisis hadits oleh pakar-pakar Yahudi. Mereka amat peka terhadap hadits-hadits yang menyebut secara khusus kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam berarti kejatuhan dan kekalahan mereka. Segala kepalsuan dan kebathilan mereka akan terbongkar, dan segala kezaliman akan bertukar keadilan.

Memang secara jelas disebut di dalam hadis tidak boleh mempercayai ramalan nujum. Tetapi apabila telah ada hadits yang mendahului ramalan itu, bukanlah nujum. Seringkali itu dikatakan sebagai ramalan hanya untuk mengelabui umat Islam. Mereka katakan itu ramalan mereka, sedangkan sebenarnya itu adalah tafsir atau hasil kajian dari hadits yang mereka sembunyikan dari umat Islam selama ini.

Umat Islam dikelabui dengan hadits, mereka tipu juga umat Islam dengan menamakan hasil kajian hadits sebagai ramalan (nujum) mereka. Di antara yang disebut oleh Michael Nostradamus (1503-1566) seorang warga Perancis keturunan Yahudi, tokoh peramal dari Barat yang terkenal, yang dikatakan banyak ramalannya yang tepat. Menurut ramalan beliau yang ditulis semula oleh V. J. Hewitt dan Peter Lorie dalam buku The End of the Millennium, Prophecies : 1992 to 2001, beliau meramalkan pada tahun 2000, disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin Islam yang bakal merubah dunia. Menurut beliau:

1. Akan muncul A New World Religion.
2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East.
3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut.
4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat.
5. Ketika muncul, dia memakai sorban biru (The Blue Turban).
6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.

Di sini diuraikan tentang hal-hal yang disebut oleh Nostradamus berdasarkan hadits, sekaligus membuktikan terdapat “mala-fide” Yahudi dalam konspirasi menipu umat Islam.

1. Akan muncul A New World Religion. Kemunculan satu kuasa baru dunia berlandaskan agama telah disebut secara nyata oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadits. Di antaranya: Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini (Islam) pada awal setiap seratus tahun seorang mujaddid yang bakal memperbarui (menghidupkan) urusan agamanya.” (Riwayat Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi, Al Iraqi, Ibnu Hajar Al Asqalani) Imam As Sayuti berkata: Para penghafal hadits sepakat mengatakan hadits ini sahih) Kita kini berada di awal kurun Hijrah ke-15, yaitu 1420 Hijrah. Mengikuti tafsiran ulama, yang dikatakan awal masa itu adalah 1/4 yang pertama. Artinya kita kini berada di awal masa. Sebagaimana janji Allah melalui lidah Rasulullah SAW ini, pastilah akan lahir seorang pemimpin yang akan menghidupkan syiar serta perjuangan Islam di zaman ini. Bertepatan juga kita melangkah ke abad ke-3 Masehi dan berada di awal tahun 2000. Dalam sebuah hadits yang lain, bersabda Rasulullah SAW: “Telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan (Khulafa’-ur-Rasyidin) yang berjalan seperti zaman kenabian. Maka berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit (zaman fitnah). Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman (zaman pemerintahan diktator) dan kemudian berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah pula zaman kekhalifahan (zaman Al Mahdi dan Isa a.s) yang berjalan di atas cara hidup zaman kenabian. Kemudian baginda diam.” (Riwayat Ahmad) Secara umum apabila kita meneliti sejarah, zaman kenabian, zaman Khulafa’-ur-Rasyidin, zaman fitnah (pemerintah telah rusak sedang rakyat masih baik), zaman diktator (penjajahan Yahudi dan Nasrani) dan kini adalah giliran zaman seperti zaman kenabian itu berulang kembali. Inilah yang dimaksudkan sebagai A New World Religion oleh Nostradamus.

2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East. Kebangkitan yang dimaksudkan itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin dari Timur sebagai pencetusnya. Di dalam beberapa hadits disebutkan berkenaan pemimpin dari Timur itu: 1. Daripada Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW sambil memegang tangan Sayidina Ali; baginda berkata: “Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama Pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji Al Mahdi.” (Hadits riwayat At Tabrani) 2. Dari Tsauban r.a dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang Panji-Panji Hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah-olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa yg berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbai’atlah kepada mereka sekalipun harus merangkak di atas salju. (Dikeluarkan oleh Al Hafiz Abu Naim) 3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Negara Timur tempat perjuangan pemimpin tersebut terletak di pertemuan tiga buah laut. Siapa saja yang merasakan kedudukan mereka terancam akan membuat kajian dan menyusun strategi untuk menyelamatkan diri. Begitupula Yahudi dan Nasrani yang telah tahu tentang kebangkitan Islam di akhir zaman.

Memang Timur itu tidak ditentukan di manakah negaranya melalui hadits. Ini adalah kajian pihak musuh, akhirnya mereka berpendapat negara tersebut terletak dalam lingkungan tiga buah laut di sebelah Timur. Mereka mencari negeri yang ada ciri demikian dan di negeri-negeri tersebut, mereka menjalankan ‘kerja-kerja kotor’ yaitu mencoba memadamkan kalimah Ilahi dengan berbagai cara. Dengan berbuat demikian, mereka berharap dapat menghalang kebangkitan Islam yang kedua dari kawasan yang telah disebutkan itu. Sebab itulah wilayah-wilayah di Indonesia sejak dulu menjadi sasaran utama mereka karena mereka yakin dari sanalah akan bangkitnya “The Man from The East” itu. Selain itu, mereka juga membangun pangkalan (pusat operasi) di dekatnya yaitu di Filipina dan Singapura.

Filipina adalah pusat operasi bagi kaum Nasrani sedangkan Singapura adalah pusat operasi bagi Zionis Yahudi. Dari kedua tempat itu mereka memantau seluruh Asia Tenggara, terutama Indonesia karena dipercaya oleh mereka Pemuda Bani Tamim itu berasal dan berkembang di Indonesia. Itulah bukti kuat kepercayaan para Rahib Yahudi dan Pendeta Nasrani terhadap kemunculan Pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi itu serta kawasan di mana mereka berdua akan dibangkitkan.

Namun, karena permusuhan yang sangat kuat, setiap pergerakan mereka ini dibuat atas nama perdagangan, hubungan politik, ekonomi, pertahanan, kemiliteran dan sebagainya sehingga tidak kelihatan maksud yang sesungguhnya atas umat Islam di kawasan ini. Di samping itu, mereka juga sangat rapi menyimpan rahasia yang sebenarnya tentang maksud mereka, sehingga tidak pernah dapat diketahui oleh siapapun umat Islam di kawasan ini sejak dulu hingga hari ini.

4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat. Semua manusia di seluruh dunia akan terkejut dengan perlantikannya sebagai pemimpin manusia di Timur. Pernyataan ini disebutkan oleh Nostradamus dengan tegas dalam buku ramalannya. Ketika itu, kebanyakan urusan perniagaan akan terhenti atau lumpuh seketika sebelum pulih di negara-negara lain. Di negara tempat beliau zahir itu, ekonominya akan lumpuh terus dan lenyap lalu beliau gantikan dengan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan sangat stabil. Sistem ekonomi Islam yang beliau terapkan nanti akan turut menggemparkan seluruh ahli ekonomi dan tokoh perniagaan serta pakar-pakar di seluruh dunia. Sistem ekonomi Islam beliau menyebabkan sistem kapitalis, sosialis dan sebagainya itu akan hancur, lumpuh dan tidak berdaya. Akhirnya, sistem ekonomi Islam yang beliau terapkan akan berkembang pesat dan meruntuhkan seluruh sistem ekonomi yang telah ada di dunia.

Perkara ini termasuk dalam sifat keadilan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Kedatangannya memenuhi dunia dengan keadilan sepertimana sebelum ini dipenuhi oleh kezaliman. Dari Ibnu Mas’ud RA, katanya, “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihatkan mereka, maka kedua-dua mata baginda SAW dilinangi air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, “Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai?” Baginda menjawab, “Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak hingga datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan memperoleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan seperti bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Siapapun yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi.” (Riwayat Ibnu Majah) Keadilan yang ditegakkan itu secara menyeluruh meliputi setiap aspek seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Sabda Nabi SAW: “Akan keluar dari sulbi ini (Sayidina Ali KW) seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai Pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji al-Mahdi.” (Riwayat At-Tabrani)

5. Ketika muncul, dia memakai sorban biru (The Blue Turban). Oleh kerana pemimpin tersebut adalah seorang pejuang Islam yang amat cinta kepada Rasulullah SAW, pastilah segala sunnah Rasul itu diperjuangkannya. Tidak mungkin seorang pejuang Islam tidak bersorban seperti Rasulullah SAW. Walaupun sekarang ini, amalan sunnah seperti bersorban itu telah dijelek-jelekan oleh orang.

Disebutkan tentang warna sorban, sebenarnya banyak hadits menyebut tentang sorban pemimpin ini, baik secara khusus ataupun secara umum. Khususnya di dalam kitab Jamiussoghir karangan Imam As Sayuti. Ketika kemunculannya hanya dia seorang yang memakai sorban berwarna biru di dunia ini. Mungkin sorban biru itu tidak selalu dipakainya, cuma sekali-sekali saja. Namun begitu, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa hanya beliau seorang yang sanggup memakai sorban biru. Ulama lain ketika itu, terutama ulama fiqih, sudah tidak sanggup lagi meletakkan sorban di atas kepala sebagai pakaian harian, apalagi untuk memakai sorban yang berwarna biru atau hijau. Berat juga pernyataan dari Nostradamus ini merujuk kepada pemakaian sorban berwarna biru ketika zahirnya Pemuda Bani Tamim ini dengan mendapat kekuasaan di dunia sebelah Timur itu. Maknanya, sorban warna biru itu dipakainya ketika beliau pertama kali mendapat kuasa di negeri sebelah Timur dan ketika diberikan baiat oleh sekalian manusia. Mungkin begitulah yang dimaksudkan sorban biru oleh Nostradamus.

6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Ini suatu yang tidak lazim bagi kebanyakan umat Islam ketika itu, di seluruh dunia termasuk oleh para ulamanya. Maksudnya di sini adalah, hari Kamis malam Jum’at. Malam yang lazimnya orang-orang Islam membaca Surah Yasin selepas Maghrib di masjid, di musholla atau di rumah. Beliau menjadikannya istimewa karena pada malam Jumaat itulah beliau akan memperbanyak zikir, doa dan sebagainya seolah-olah orang yang menyambut malam yang besar. Mungkin maksudnya beliau menjadikan malam Jum’at itu sebagai masa untuk membaca solawat dan mengamalkan zikrullah sehingga jadilah malam Jum’at itu sangat istimewa bagi dirinya. Dan memang begitu keadaannya, bagi para solihin dan wali-wali sejak zaman para sahabat hingga kini, mereka menjadikan hari Kamis malam Jum’at sebagai suatu hari raya dan malam berpesta-pesta amal dan taqarrub kepada Allah. Itulah maksud sebenarnya yang dikatakan oleh tokoh peramal Barat yang terkenal, Nostradamus, dengan kenyataan bahwa, beliau menjadikan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Maksudnya di sini juga, umat Islam ketika itu sudah semakin jauh meninggalkan ajaran agamanya sendiri, sehingga hari Kamis malam Jum’at yang mulia itupun sudah dianggap tidak berbeda dari hari-hari dan malam-malam lainnya. Tahun yang disebut yaitu tahun Masehi 2000 telah tiba. Sebagai orang yang beriman dengan hadits sepatutnya kita peka dengan perkara ini. Di mana, di saat ini pihak musuh Islam lebih-lebih peka, maklumlah mereka dijanjikan untuk menerima kekalahan. Sedangkan bagi umat Islam, telah dijanjikan kemenangan. Hanya yang perlu, penuhi jiwa dengan iman dan taqwa, serta berusahalah untuk mendapatkan pimpinan dari pemimpin yang dimaksudkan itu. Sabda Nabi SAW, “Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapapun yang mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun terpaksa merangkak di atas salju.” (Riwayat Al-Hafiz Abu Naim)”.

Advertisements

Comments»

1. A. Sumirat Najadibrata - 4 November, 2008

Assalamualaikum. Wr. Wr
Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad wa ‘Ala Alihi
Wa Ashabihil Akhyar.

Alhamdulillah, kami mengundang antum untuk
mengunjungi website : http://www.hasanhusein.blogspot.com

Semoga silaturahmi dapat berlanjut.

Wassalam.

NB : Syaikh Siti Jenar adalah seorang Quthb Auliya, dan merupakan
Sulthanul Auliya pada masa dan daerahnya. Disamping itu
beliau juga menjadi salah satu anggota Jama’ah Karamatil
Auliya, suatu dewan khusus para wali Allah yang berhubungan
dengan Imam Mahdi as. Demikianlah keyakinan kami.

Kalau antum mau berziarah ke Syaikh Siti Jenar,
Hendaknya mendatangi gerbangnya dulu, kepada
Syaikh Shamadullah alias Pangeran Cakrabuana
yang dikenal Kyai Walang Sungsang. Makamnya terletak
pada sebuah bukit didaerah Garut bernama kampung Jabal.

Untuk informasi, apabila antum tawassul janganlah memanggil
Syaikh Siti Jenar, tapi ucapkanlah Syaikh Ali Anshar, karena
beliau lebih suka dipanggil dengan nama aslinya itu.

Tsumma ilaa Hadhrati Sulthanul Auliya Syaikh Abdul Qadir
al Jilani, wa ilaa Hadhrati Sulthanul Auliya al Jawi Syaikh
Ali Anshar Radhiyallahuanhum…..al Fatihah.

JAWA - 26 April, 2014

DO’a ku

:
Sejuk subur segar Dunia seisinya
Manusia damai sejahtera
Manusia hormat, menjaga, memelihara lingkungan hidupnya
Saling menyayangi walaupun beda agama , ras, dan kepercayaannya.

Sejuk, damai seruannya
Menjaga kesejukkan suasana
Senyum tersungging elok di wajah manusianya
Tolong menolong tanpa syak prasangka, ramah tamah guyub rukun.

Elok sejuk hijau hutan, gunung ku
Segar bening sungai sungaiku
Hiduplah mata air mata air bumiku
Langit segar bersih nan biru

Bumiku seisinya hiduplah sejuk segar selalu
Itulah do’a manusia JAWA

2. tia - 5 January, 2009

ulasannya bagus ya…sebenenya q pengen tanya2, tapi g tw lewat mana. yauda lewat sini aja. mungkin anda atau pembaca lain bisa memberi jawaban. pliss jelasin ke q dimana tuhan berada ketika kita susah. kenapa dia g membantu kita. benarkah allah itu maha melihat, maha mendengar kalo ia..kenapa dia g mengabulkan do.aku??q tw g semua do.a itu lagsung tekabul..tapi kenapa dia g pernah peduli kalo q ini hamba yang penuh keterbatasan. katanya allah g akan memberi cobaan diluar kemampuan hambanya. tapi ap???q gagal masuk kuliah…oke q ikhlas. q ridho!!kluargaq difitnah, papa bangkrut kita yang kudu hidup pas2an. bahkan buat makanpun kita kudu hemat…oke q jalani.q g putus asa. q selalu menyembahnya. q selalu meminta kepadanya. tapi kenapa saat ibu yang selalu q banggakan kembali menjalin hubungan dengan mantan2 pacarnya, tuhanq membiarkan??dimana dia??kini dalam sholat q g menemukan ketenangan. q ngrasa percuma do.aku selama ini. dia g pernah mendengarku!!!!kadang q merasa apakah aku uda murtad karna q meragukan tuhanku!!tolong kasi q jawaban.

reynold - 6 March, 2010

mbak tia yang dirakhmati Allah,
Memang saat kita menghadapi cobaan dunia, hidup akan terasa berat dan hampa. Seakan-akan dunia diletakkan di atas punggung kita.
Lalu bagaimana solusi untuk melepas cobaan tersebut?
Solusinya, sangat gampang. Yaitu serahkan kepada Allah SWT. Kita berjuang sangat gigih dan berdoa dengan khusyuk.
Tapi, terkadang mengapa tidak terkabul apa yang dicitakan?
Satu, kita harus berkeyakinan: Manusia berikhtiar tapi Tuhan juga yang berkuasa. Apa yang Allah mau pasti terkabul dan apa yang manusia mau bila diizinkan Allah pasti juga akan terkabul. Makanya, sebelum berusaha kita harus meluruskan niat lillahi ta’ alla bukan yang lain (ingin dipuji orang, ingin dapat nama, de el el). Kalau tidak berbuah sekarang, insya Allah buahnya akan kita nikmati di akherat kelak.
Dua, terkadang manusia lupa bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Tahu tentang hamba-hamba-Nya. Bukankah Allah berfirman: Terkadang kita membenci sesuatu yang memberikan banyak kemanfaatan kepada kita dan menyukai sesuatu yang memberikan banyak kemudorotan kepada kita ? Mungkin kehendak Allah tersebut sebetulnya hanya mengisyaratkan bahwa apa yang Anda inginkan akan membuat banyak keburukan bagi Anda? Atau Allah menahan tercapainya cita cita Anda untuk menguji seberapa teguh keimanan Anda?
Tapi percayalah, bila Allah menahan sesuatu hal dalam kehidupan Anda, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi atau menghitungnya sebagai pahala di akhir masa kelak.

Adi Shorty theodorany - 21 July, 2014

yang sabar,.serahkan semuanya kepadaNYA karena Dialah yang mengurus semua makhlukNYA,..dari 1 juta do’amu pasti akan terkabulkan sebagiannya jika kamu yakin akan kebesaranNYA,..inshallah

3. wikalpa - 7 January, 2009

assalamualaikum, gw wikalpa mau ngomentarin soudari tia,
menurut gw sich,, tia belum ikhlas dalam beribadah dan menerima takdir ALLOH. tia bilang dia udah sholat udah ibadah… tapi ibadahnya tidak berbekas klo tia benar2 beribadah dan sholatnya dilakukan dengan benar sikap tiapun akan berubah tidak mungkin bersikap seperti sekarang. yang mesti tia inget ALLOh meski mau ngelakuain apapun terhadap kita, kita hanya bisa bersyukur dan bersabar. karena kita hanya mahluk, kita tidak boleh mencerca ALLOH kita tidak punya hak terhadap apapun termasuk diri kita kita hanya sebuah ciptaan yang tergantung dari ciptaannya. solusinya cuman sholat dan sabar aja. tapi sholat harus dilakukan dengan ilmu yang baik dan benar serta ikhlad dan sabar dalam melakukannya. tia pasti bilang gw cuman bisa ngomong doang tapi jika tia mau tau masalah wikalpa ga jauh beda kok, gw sama2 ga bisa jadi kuliah dan sampe sekarang masih tertunda, keuangan keluarga malah makin buruk, udah dua kali keluarga gw bangkrut, nyisain banyak utang, difitnah oleh tengga digugat oleh soudar, kurang apa coba……
tapi yang pasti sampe sekarang gw masih ngerasa ALLOH itu paling saya sama gw biarpun dengan segala masalah yang gw hadapain karena gw yakin tempatnya keadilan itu bukan didunia tapi diakhirat, sekarang tinggal kita mempersiapkan diri buat keadilan akhirat dengan shoilat dan sabar. buat mencapai itu didunia ALLOH bakalan ngasih cobaan yg sekarang kita hadapin gitu! klo mau konpirmasi silakan krm email di wikalpa@gmail.com

4. endro - 25 January, 2009

hilangkan keinginan atau harapan (pasrah) maka akan datang sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu….

5. Lambang - 10 February, 2009

Mas/Mbak netlog,

Apapun yang diramalkan oleh Nostradamus, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Saya coba masuk ke menu “Tentangku”, sama sekali ngga ada penjelasan apakah pemilik blog ini P atau W. Kemungkinan besar sih pria. Saya ada usul, gimana kalau pakai nickname dan dijelaskan apakah P atau W.

Berhubung di menu “Tentangku” ngga bisa memberi comment, jadi saya comment di sini :
Soal mencantumkan sumber tulisan atau web referensinya itu menurut saya perlu, dengan tujuan untuk cross-reference. Kalau salah, ketahuan sumbernya dari mana. Kalau benar, juga ketahuan dari mana. Saya rasa ngga ada hubungannya dengan mengharap imbalan :).

Salam.

6. schyane kristiansen - 17 February, 2009

Nostradamus bukanla seorang ahli ramal atau pul astrolog namunbeliau adalh seorang arkeolog yang gila baca, dansebagaimana kita ketahui setelah perang salib, barat mengangkut seluruh khsanah ilmu dari Islam dan diantara jutaan literatus itu adalah catatan para shahabat Rasulullah saw mengenai ucapan ucapan dan penjelasan Nabi Allah yang dikenal kemudian sebagai Al Hadist, al hadist inilah yang kemudian dikembangkan oleh Nostradamus !, silahkan anda datang ke Jerman dan membuka data data Nostradamus di sana !
Wassalam Schyane kristiansen. christ _lav_u@yahoo.com

7. nurrahman18 - 20 February, 2009

bagus sebenarnya artikelnya, jarang dimuat…tapi kok banyak banget yah mas..jadi pening 😦

salam kenal, by nurrahman

8. richard - 8 April, 2009

1) KALAU MEMANG NAMA MUHAMMAD DISEBUTKAN DI TAURAT DAN ALKITAB, COBA TOLONG ANDA SEBUTKAN DI MANA DIKATAKAN HAL TERSEBUT ???? KITAB DAN AYAT APA ???? JANGAN ASAL TULIS TANPA ADA PEGANGAN.

2) ASAL ANDA TAHU, TENTANG JESUS ITU BANYAK DICERITAKAN DI TAURAT, BIBLE, BAHKAN AL QURAN ANDA SENDIRI. TAPI YANG HANYA MENGAKUI MUHAMMAD HANYALAH AL QURAN, SEMENTARA TAURAT DAN BIBLE YANG JAUH LEBIH TUA TIDAK PERNAH MENYINGGUNG SEDIKITPUN TENTANG MUHAMMAD. BAGAIMANA DENGAN ITU ????

3) DARI TAURAT DAN BIBLE BISA DILIHAT TENTANG MASA LALU, KINI, DAN MASA DEPAN, SEMENTARA TENTANG KELAHIRAN, KEBERADAAN, MUJISAT MUHAMMAD SEDIKITPUN TIDAK PERNAH DIBERITAKAN. BAGAIMANA DENGAN ITU ????

4) DAN YANG TERPENTING, KALAU BENAR AJARAN MUHAMMAD DAN AGAMA ISLAM YANG BENAR, BAGAIMANA MUNGKIN UMAT ISLAM MENJADI ORANG2 TERTINDAS DAN ORANG2 TERBELAKANG DI SEANTERO JAGAD ???? KENAPA TIDAK ALLAH MEMBUAT UMAT ISLAM MENJADI YANG TERUTAMA SEPERTI ORANG JAHUDI ???? INGAT, ALLAH TIDAK SEMBARANGAN MEMBERIKAN BERKAH KEPADA UMAT. JAHUDI MENJADI MANUSIA SUPER BUKAN KARENA KEHENDAKNYA, TETAPI BERKAH DAN PEMBERIAN DARI ALLAH. BAGAIMANA MUNGKIN ALLAH MEMBUAT “KAUM JAHAT SEPERTI ISRAEL” MENJADI KAUM YANG TERHEBAT ????
GUNAKAN LOGIKA YA !!!!
SAYA HERAN KENAPA ISLAM MEMUSUHI JAHUDI, APA IRI DENGAN KEHEBATAN MEREKA ????

Muhammad Gabriel - 13 April, 2011

Bwat Bang Ricard maaf
Saya kutipkan tulisan seorg sahabat:

Jika beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab maka hal ini kurang tepat. Di dalam Al Quran dikatakan:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya Muhammad) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil (Alkitab/ Bible/ Gospel) yang ada di sisi mereka,..” (Al A’raf 157)

Ayat tersebut memberitahukan bahwa nama Muhammad memang ada dalam Alkitab. Baiklah, mari kita lihat dalam Alkitab.

Kita tahu bahwa Bible terdapat 66 kitab. Terdiri dari 39 Kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan Perjanjian Lama di tulis dalam bahasa Ibrani (yang merupakan bahasa asli/ bahasa sehari- hari Yesus saat itu.). Memang, nama Muhammad tidak ada dalam Alkitab terbitan LAI, karena telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indo. Tetapi jika kita baca di manuskrip kuno nya (naskah asli berbahasa Ibrani), di Song of Songs/ Song of Solomo/ Kidung Agung, kita dapat menemukan:

חִכּוֺ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֺ מַחֲמַדִּים זֶה דוֺדִי וְזֶה רֵעִי בְּנוֺת יְרוּשָלָםִׁ׃

Jika di baca bunyinya kurang lebih demikian:

“Hikow mamtaqim wkulow Muhammadim zeh dowdiy wzeh ree`iy bnowt yruushaalaaim.” (Song of Solomo 5: 16)

–> link ny ada fasilitas audio streaming jg tuh (Listen to this Chapter in Hebrew). hhe. klik aj.. Terdapat kata Muhammadim dalam ayat tersebut

Muhammadim = Muhammad + im.

Tambahan akhiran “-im” adalah “plural of respect”

Jadi, maksud ayat tersebut ialah kata Muhammad yang diucapkan dengan “all of respect”

“His voice and speech are exceedingly sweet; yes, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem!” (Song of Solomo 5: 16) Jika kita tetap menjaga nama tersebut, maka akan menjadi demikian:

“His voice and speech are exceedingly sweet; yes, he is Muhammad…. (Song of Solomo 5: 16)

Muhammad Gabriel - 13 April, 2011

tambahan : Bwat Mas Richard

Perlu diketahui bahwa di dunia ini terdapat 45 injil tentang Yesus, yang terdiri atas 41 injil apokrif dan 4 injil kanonik (Perjanjian Baru), yang kesemuanya itu ditulis jauh sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad.

Oleh karena begitu populernya peristiwa penyaliban Yesus ketika itu, maka banyak orang yang ingin mengabadikan peristiwa tersebut dalam bentuk karya sastra maupun berupa kumpulan sabda2 Yesus dari berbagai sumber. Namun demikian, Alkitab hanya memuat 4 injil saja, yang sebenarnya merupakan hasil karya sastrawan Yunani dan Romawi, yang salah satu rujukannya adalah Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa Yunani, disamping gagasan2 pengarangnya sendiri. Hal ini disebabkan mengingat begitu kuatnya dominasi kerajaan Romawi di Palestina dan sekitarnya pada saat itu, yang di dalamnya juga banyak terdapat orang2 Yunani.

Sepandai2nya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai2nya Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) menyembunyikan kebenaran, pasti ketahuan juga jejaknya. Inilah kira2 ungkapan yang paling tepat dalam upaya pengungkapan Nabi Muhammad di dalam injil.

[QS. 2:146. Orang-orang yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.]

[QS. 61:6. Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata”.]

1. KITAB MATIUS: Ramalan Yesus tentang Nabi2 Palsu.

7:15. “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. (baca: Barnabas 72:11).
7:16 Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
7:17 Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
7:18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
7:19 Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
7:20 Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.

Dalam ayat 15 di atas, Yesus memperingatkan umatnya akan kedatangan nabi2 palsu sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad. Mereka akan menyamar sebagai “domba”, maksudnya bahwa nabi2 palsu tersebut akan kelihatan seperti orang baik2, tetapi sesungguhnya hatinya jahat dan menyesatkan, yang dalam ayat di atas digambarkan seperti “serigala yang buas”.

Dalam ayat 17 di atas, Yesus memberikan perumapamaan bahwa “setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik”. Ini maksudnya bahwa setiap ajaran yang baik akan menghasilkan umat yang baik (banyak), sedang setiap ajaran yang tidak baik akan menghasilkan umat yang tidak baik (ditinggalkan orang). Apakah Muhammad nabi palsu? Jika Muhammad adalah nabi palsu, tentunya beliau tidak akan diikuti oleh banyak orang seperti sekarang ini, tetapi akan ditinggalkan orang (ayat 18). Lebih jelas lagi dalam ayat 19, jika Muhammad adalah nabi palsu, maka ajarannya sudah dicampakkan dan tidak akan ada orang yang mempercayainya.

Sedangkan dalam ayat 20, Yesus memberikan ciri2 tentang nabi yang akan datang, yaitu agar dilihat “dari buahnya”, maksudnya dari ajaran dan umatnya. Dan terbukti umat Muhammad (Islam) berkembang pesat di dunia ini, sehingga dengan demikian Muhammad bukanlah nabi palsu, bahkan nabi yang sesuai dengan ramalan Yesus sebagaimana dimaksud dalam QS. 61:6 di atas.

9. ahmadsutanto - 21 April, 2009

ijin copas ya mas mau ditaruh di blog saya

10. netlog - 14 June, 2009

🙂 Alhamdulillah banyak komentar juga ya…

Buat Mas Richard mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, silahkan anda mengkaji kitab injil yang sebenarnya dan sesungguhnya bahkan, tidak ada salahnya anda tanyakan kepada para pemimpin katolik di roma, jika mereka jujur akan anda temukan kenyataan yang mencengangkan, tentang perubahan kitab injil dari yang ada ditangan nabi isa as. hingga sekarang.

Jadi mohon maaf saya tidak akan banyak menanggapi pertanyaan-pertanyaan mas richard, karena hanya akan memunculkan perdebatan tanpa ujung, saya hanya bisa menyarankan agar mas richard mengkaji yang sedalam-dalamnya tentang ajaran yang mas anut.

Mohon maaf atas segala kekurangan.
Netlog

Firman - 2 August, 2013

Ass wr wb . Mas ngga buat artikel lagi, kok mentok di 2008. Senang bisa baca artikel tampa menyudutkan satu golonganpun dan tampa pembesaran diri, kalo berkenan harap email saya di firman.hartono@gmail.com nanti kita bisa sharing sedikit. Soalnya mas bisa ngerti sedikit omongannya siti jenar.keren!! Dari dulu ngenet sampe sekarang baru nemu sekarang ini di blog bukan kejawen lagi

11. fazrul Akhlani - 8 June, 2010

mohon ijin untuk mengcopi untuk adik-adik di kampus

12. abdul raman osman - 24 September, 2010

syukur dapat reading ini maklumat, amin alhamdullillah.

13. mohd hadri - 11 October, 2010

Alhamdulillah kupasan di blog ini agak mendalam,izinkan saya untuk ‘copy’ artikel di sini di dalam facebook saya supaya iman umat islam di Malaysia dan seluruh pelusuk alam akan lebih mantap lagi..insyaALLAH.

14. antara Rosulullah dan ramalan nostradamus « aryandimencaripengetahuan - 18 June, 2011

[…] Sumber : Netlog […]

ayub - 7 November, 2011

bwt mbak tia, kenalilah Allah secara HAKIKI insya Allah permasalahan anda akan terjawab. carilah seorang Mursyid yg benar2 Mursyid !!!!!!!

15. nurcahyo - 31 January, 2012

assalam..

16. febrian - 5 March, 2012

^_^

17. insanulsufi1 - 28 April, 2012

jangan kamu memandang kilauan bintang dilangit , sedang rumput dibumi menghijau …..semuanya ada , tiada yang tidak ada…..semuanya satu…..pahami dan perhalusi dahulu apa yang ada di dirimu sendiri…kenali , kasihi ,sayangi sehingga merangkumi segala-galanya…andai kata telah bertemu dengan ke-satu-an yang sebenar ke-satu-an……………. berbahagialah dengan jalan yang penuh nikmat dan bukan jalan yang dimurkai lagi kekal didalamnya selama-lamanya .

18. insanulsufi1 - 28 April, 2012

aku apabila ingin dikenali telah ku jadikan wajah ku…berbagai rupa bangsa agama dan bermacam-macam lagi…. siapa aku? mahu kemana aku? terdiri dari apa aku ini?hahaha….tapi aku tetap aku… satu tapi terbilang dan terbilang tetap satu…kehidupan aku penuh dengan rahsia…dah peng-isi-an ku sentiasa bersama yang mengisi..

19. Rony Carlton - 15 June, 2012

buat mas ricard..anda baiknya coba tanyakan mungkin kepada pastur atau di Vatikan ..mungkin anda akan lebih jelas… trima kasih ya mas atas atensinya..

20. El sawwaf - 24 July, 2012

ijin copas yaa mas … sukroon …

21. haha - 28 October, 2012

Buat bung ricard tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Hahahaha..

22. Firman - 2 August, 2013

Itu bagus mbak.Mbaknya bisa belajar untuk memilah dan memiilih. Pilih dengan benar menurut ilmu yang mbak punya tambah referensi tentunya. Buatlah list of wish seaudahnya minta satu persatu sampe dapet, selain itu mungkin puasa tingkat mualaf diterima sehingga tinggal dua tingkatan lagi menjadi muslim yang di akui oleh alla

23. petruk - 19 October, 2013

Islam dan kristen itu semua agama palsu. Masa satrio piningit lahir dr 2 agama ini, pake sorban biru segala, hahaha, kalian tolol semua. Nih baca dulu ttg kebenaran ISLAM yg katanya indah..xixixixi http://www.alisina.or.id

24. Fira Janggo - 8 February, 2014

Titik temu Antara Hadist Rasullullah, Ramalan Jayabaya dan Nostradamus tentang Imam Mahdi (Isa Al-masih) SATRIO PININGIT dan LAKI-LAKI dari TIMUR adalah Sosok yang SATU (SAMA). Kajian ini dapat ditelaah di blog RODA HUKUM http://satriopiningitmuncul.wordpress.com/ IMAM MAHDI adalah Isa Al Masih adalah Satrio Piningit adalah Dewa Kalki adalah Lelaki dari Timur yang berada pada pertemuan TIGA LAUT.

25. Adi Shorty theodorany - 21 July, 2014

ntar si sorban kuning akan muncul dari pertemuan tiga buah toilet #sorban yahudi ckckckckck

26. Pangeran Pancasari - 6 August, 2014

Di Jawa ada Eyang Prabu Jayabaya dengan Jongko Jayabayanya, di Barat ada Nostradamus… Dari Islam ada Kanjeng Nabi sebagai narasumber… Eyang Prabu dan Kanjeng Nabi sudah jelas siapa beliau berdua ini… Lantas, siapakah sebenarnya NOSTRADAMUS ini? Apakah sekedar tukang ramal?

27. Melacak Satria Piningit - 9 December, 2014

Suatu kabar… seringkali mudah kita yakini… meski kebenarannya belum pasti… Tetapi ketika sudah muncul di televisi… itu sangat mudah dipercayai… Jika saatnya Satria piningit sudah bisa dikenali… Sudah diketahui muncul di Televisi-televisi… Barangkali itu akan menggembirakan… namun hal yang lebih menggembirakan adalah mempercayai keberadaannya sebelum beliau dikenali… Benar-benar akan menjadi keberuntungan pada masa persembunyiannya ada yang bisa mengenali sosoknya… Beruntunglah mereka yang mengikuti jejaknya.. menjadi pengikutnya… Hanya saja… tak satupun yang mengikutinya…

28. Muqarrabin al Yamin - 13 April, 2015

Bismillahir Rahmanir Rahiim
Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi

Pada Hari Ini : Yaumul Jum’ah 6 Jumadil Akhir 1436H
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam
Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mengeluarkan Pengumuman kepada
Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

MULAI HARI INI
YAUMUL JUM’AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
BERLAKULAH PERANG AGAMA
BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM DAN DINUL BATHIL
BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DI SELURUH DUNIA
MEMBUNUH DAN TERBUNUH FI SABILILLAH

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka BUNUHLAH orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka, tawanlah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Taubah [9]: 5

“Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah)..
(Q.S: al-Baqarah: 191-193).

“Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman”. Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir,maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
Qs. Al-Anfaal :12

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang maka pancunglah batang leher mereka.
Qs. Muhammad : 4

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri .
Al-Baqarah : 190

Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.
Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
Al-Hajj (22) : 40

BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
DARI HULU HINGGA HILIR

MEREKA YANG MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN PENGUMUMAN INI
ADALAH TENTARA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH
SEDANGKAN YANG RAGU DAN MENOLAKNYA MAKA
MEREKA SECARA OTOMATIS MENJADI MUSUH ISLAM YANG HARUS DIHANCURKAN.

WAHAI PARA IKHWAN JANGAN PERNAH TAKUT PADA MEREKA,
UBUN-UBUN MEREKA SEMUA BERADA DALAM KEKUASAN DAN KEHENDAK ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA.

HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
KHALIFAH IMAM MAHDI.

Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
Al-Baqarah : 192-193

SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

29. Avaheeda - 15 April, 2015

KEBERADAAN SANG JURU PENYELAMAT AKA IMAM MAHDI – NOSTRADAMUS PROPHECY TINGGALKAN 6 TEKA-TEKI :

1. Akan muncul A New World Religion.
2. Dipimpin oleh seorang yg dikenali dgn panggilan
“The Man from The East”.
3. Dia muncul dari negeri yg terletak dipertemuan tiga buah laut.
4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat.
5. Ketika muncul, dia memakai sorban biru (The Blue Turban).
6. Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.

SIAPA SANG RATU ADIL SEJATI AKA IMAM MAHDI AS – TOK PRABU SILIWANGI PROPHECY TINGGALKAN 9 KATA-KUNCI :

1. Suara minta tolong.
2. Mencari sambil melawan sambil ketawa.
3. Yg digembala ranting kayu dan sisa potongan kayu.
4. Rumahnya dihujung sungei yg pintunya setinggi batu.
5. Ditutupi pohon handeleum dan hanjuang.
6. Pergi bersama Pemuda Berjanggut.
7. Pergi membuka lahan baru diLebak Cawene.
8. Gagak berkoar didahan mati.
9. Ratu Adil Sejati.

Yg satu terkenal diDunia Barat, yg satu lagi comaan dikenali dlm cerita rakyat diAlam Nusantara. Kedua mereka manusia hebat, masing2 dgn prophecy dgn cara yg tersendiri. Kedua2 prophecy mereka berupa kata-kunci, teka-teki ato wasiat yg tersirat lambang2 yg tersembunyi, yg akhirnya bisa menjuruskan kefahaman kepada : Siapakah sebenernya dia itu Imam AlMahdi AS? Dari negara manakah asal berasal datangnya itu dia Imam AlMahdi AS? Rasulullah SAW banyak tinggalkan beberapa Hadis, antaranya : “Islam bakal bangkit semula dari Timur (Nusantara)”. Dan lagi : “Tuntutlah ilmu walo pun sampei kenegeri China”…. Selamat mencari….

….. WALLAHU’ALEM …..

30. norinedavid63502 - 8 April, 2016

Vad menar du med:’Inga slangar och plast fu00f6r hu00e5lku00e4l kring sargen.’? Click http://link.mx/hool08200

31. mujahidinanonymous - 11 October, 2016

Invite channel telegram @akhirzaman17 mengulas semua tentang akhir zaman dan hal2 yg selama ini tidak disadari manusia..

32. alirahmadin - 27 April, 2018

Sorban biru manandakan baju kebesarannya artinya sragam yang sering ia pakai keseharian

Hari perayaan kamis malam jumat merupakan Hari Lahirnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: